Zvyšte si sebevědomí: Opusťte 99% těch, kteří se nemají rádi.

Zvyšte si sebevědomí: Opusťte 99% těch, kteří se nemají rádi.
Sebevědomá žena

Sebeúcta je nejdůležitějším faktorem, který určuje, jak vnímáme sami sebe, svět kolem nás a své místo v něm. Nízké sebevědomí může vést k pocitům bezcennosti, nízké sebedůvěře a nedostatku sebeúcty. Ale nemusí to tak být. Díky správným strategiím a způsobu myšlení můžete  vystoupit ze skupiny 99 % lidí, kteří se nemají rádi, a najít sebevědomí a sebeúctu, které potřebujete ke šťastnému a úspěšnému životu.

1. Definice sebeúcty a její význam

Sebeúcta je to, jak se cítíme sami se sebou a jak hodnotíme svou vlastní hodnotu. Ovlivňuje všechny aspekty našeho života, od našich vztahů po práci a dokonce i naše fyzické zdraví. Zdravé sebevědomí je klíčem k pocitu štěstí a spokojenosti a může být rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem v mnoha oblastech života.Bohužel mnoho z nás bojuje s nízkým sebevědomím. Podle nedávného průzkumu se 99 % lidí nemá rádo. To může být způsobeno řadou faktorů, od traumat z dětství až po negativní sebepojetí. Nízké sebevědomí může vést k pocitům bezcennosti, pochybnostem o sobě samém a nejistotě. Pomocí správných strategií a způsobu myšlení je však možné nízké sebevědomí překonat a nalézt sebedůvěru a sebeúctu, které potřebujete ke spokojenému životu.

2. Příčiny nízkého sebevědomí

Nízké sebevědomí může být způsobeno celou řadou faktorů, od minulých zkušeností až po negativní mluvení o sobě. Mezi nejčastější příčiny nízkého sebevědomí patří např:

 • Trauma z dětství. Zážitky, jako je fyzické nebo emocionální zneužívání, šikana nebo zanedbávání, mohou mít trvalý dopad na sebevědomí a mohou vést k pocitům bezcennosti a nejistoty.
 • Negativní mluvení o sobě. Způsob, jakým mluvíme sami se sebou, může mít velký vliv na naši sebeúctu. Negativní samomluva může vést k negativnímu sebepojetí a nízkému sebevědomí a rozhodně ho stále posiluje.
 • Toxické vztahy. Pobyt v toxickém vztahu může vést k pocitům bezcennosti a nejistoty, což může mít trvalý dopad na sebevědomí.
 • Sociální média. Sociální média mohou být dvojsečnou zbraní - mohou být sice skvělým nástrojem pro navazování kontaktů, ale mohou také vést k pocitům nejistoty a hlavně srovnávání.
 • Špatný obraz těla. Mnozí z nás bojují se svým tělesným image, což může vést k nízkému sebevědomí.

3. Jak překonat nízké sebevědomí

Překonat nízké sebevědomí není snadný úkol, ale je to možné se správnými strategiemi a myšlením. Tady je několik tipů, jak překonat nízké sebevědomí:

 • Buďte k sobě laskaví. Je důležité být k sobě laskavý a uvědomit si, že i přes své nedostatky a chyby jsme hodnotní a cenní.
 • Zpochybňujte své negativní myšlenky. Když zjistíte, že máte o sobě negativní myšlenky, vypněte je. Zeptejte se sami sebe, zda jsou tyto myšlenky pravdivé a zda jsou užitečné, jestliže ne, potom je okamžitě vypněte. Představte si před sebou elektrický vypínač, otočte s ním a řekněte: vypnout a vnímejte, že se vám ulevilo. Jen mimo téma - tento vypínač můžete používat i na vypnutí bolesti.
 • Věnujte se péči o sebe. Péče o sebe je klíčem ke zlepšení vašeho sebevědomí. Ujistěte se, že si každý den uděláte čas na něco, co vás baví a díky čemu se cítíte dobře.
 • Obklopte se pozitivními lidmi. Pozitivní lidé mohou být skvělým zdrojem podpory a povzbuzení. Ujistěte se, že se obklopujete lidmi, kteří vás podporují a věří ve vás.
 • Stanovte si hranice. Nastavení hranic vám může pomoci cítit se silnější a mít vše pod kontrolou, což může vést ke zlepšení sebevědomí.
 • Oslavujte své úspěchy. Oslavování úspěchů, i těch nejmenších, může přispět ke zvýšení vašeho sebevědomí.

4. Cvičení mysli - pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení je důležitou součástí překonávání nízkého sebevědomí. Zahrnuje rozpoznání a zaměření se na pozitivní stránky našeho života a zpochybnění negativních myšlenek. Zde je několik tipů pro nácvik pozitivního myšlení:

 • Uvědomte si negativní myšlenky a nedejte jim svoji energii a ihned je vypněte.
 • Zaměřte se na pozitivní myšlenky. Zaměřte se na pozitivní stránky svého života, například na své talenty, dovednosti a úspěchy. To může pomoci zvýšit vaše sebevědomí.
 • Cvičte se ve vděčnosti. Když si uděláte čas na rozpoznání a ocenění dobrých věcí ve svém životě, může to pomoci zlepšit vaše sebevědomí i zlepšit fyzické zdraví, pokud použijete zvyšování dynamika srdečního rytmu, tedy HRV, o kterém jsme již zveřejnili povídání a návod k praktikování.
 • Vizualizujte si úspěch. Vizualizace úspěchu vám může pomoci zvýšit sebevědomí a sebeúctu.
 • Buďte pozorní. Všímavost vám může pomoci rozpoznat a přijmout vaše myšlenky a pocity bez odsuzování, což může vést ke zlepšení sebevědomí.

5. Cvičení těla - fyzická aktivita

Fyzická aktivita je důležitou součástí zlepšování sebeúcty. Může pomoci snížit stres, zlepšit náladu a posílit sebevědomí. Zde je několik tipů, jak začlenit fyzickou aktivitu do svého života:

 • Najděte si činnost, která vás baví. Když si najdete aktivitu, která vás baví, může být snazší u ní zůstat.
 • Udělejte si z ní zvyk. Zařazení fyzické aktivity do každodenní rutiny vám může pomoci vytvořit z ní zvyk.
 • Stanovte si realistické cíle. Stanovení dosažitelných cílů vám pomůže udržet si motivaci.
 • Sledujte své pokroky. i sledování pokroku může být skvělým zdrojem motivace.
 • Oslavujte své úspěchy. Oslavování úspěchů, i těch nejmenších, vám může pomoci zvýšit sebevědomí.

6. Cvičení duše - Duchovní cvičení

Duchovní cvičení mohou být skvělým způsobem, jak posílit sebevědomí. Existuje mnoho způsobů, jak praktikovat duchovní cvičení, od meditace po psaní deníku. Zde je několik tipů, jak duchovní cvičení zařadit do svého života:

 • Najděte si cvičení, které vám vyhovuje. Existuje mnoho různých duchovních cvičení, proto si najděte takové, které vám vyhovuje.
 • Udělejte si z ní zvyk. Začlenění duchovních cvičení do každodenní rutiny vám může pomoci vytvořit z nich zvyk.
 • Stanovte si realistické cíle. Stanovení dosažitelných cílů vám může pomoci udržet si motivaci.
 • Sledujte své pokroky. Sledování pokroku vám pomůže udržet si motivaci a může být skvělým zdrojem motivace.
 • Oslavujte své úspěchy. Oslavování úspěchů, i těch nejmenších, vám může pomoci zvýšit sebevědomí.

7. Procvičování vztahů - navazování kontaktů s ostatními lidmi

Důležitou součástí zvyšování sebeúcty je navazování kontaktů s ostatními lidmi. Zde je několik tipů pro navazování kontaktů s ostatními lidmi:

 • Udělejte si čas na vztahy. Najít si čas na smysluplné vztahy může být skvělým zdrojem podpory a povzbuzení.
 • Investujte do vztahů. Investice do vztahů mohou přispět k jejich posílení a zvýšení jejich významu.
 • Praktikujte sebeodhalování. Sebeodhalení může pomoci vybudovat důvěru a spojení.
 • Praktikujte aktivní naslouchání. Aktivní naslouchání může přispět k upevnění vztahu a porozumění.
 • A opět- oslavujte své úspěchy. Oslavování úspěchů, i těch nejmenších, vám může pomoci zvýšit sebevědomí.

8. Procvičování financí - finanční plánování

Finanční plánování může být skvělým způsobem, jak posílit sebevědomí. Zde je několik tipů pro finanční plánování:

 • Stanovte si rozpočet. Stanovení rozpočtu může pomoci udržet vaše finance pod kontrolou.
 • Sledujte své výdaje. Sledování výdajů vám pomůže udržet se na správné cestě a může být skvělým zdrojem motivace.
 • Stanovte si finanční cíle. Stanovení finančních cílů vám pomůže udržet motivaci a může být skvělým zdrojem motivace.
 • A nakonec - oslavujte své úspěchy. Oslavování úspěchů, i těch nejmenších, vám může pomoci zvýšit sebevědomí.

9. Cvičení pro život - stanovování cílů

Stanovení cílů může být skvělým způsobem, jak posílit sebevědomí. Zde je několik tipů pro stanovení cílů:

 • Stanovte si realistické cíle. Stanovení dosažitelných cílů vám může pomoci udržet si motivaci.
 • Rozdělte cíle na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Rozdělení cílů na menší kroky může pomoci k jejich lepšímu zvládnutí.
 • Sledujte svůj pokrok. Sledování pokroku vám může pomoci udržet si motivaci .
 • A jako vždy - oslavujte své úspěchy.

10. Prolomení kruhu nízkého sebevědomí

Nízké sebevědomí je obtížné a náročné překonat, ale je to možné. Díky správným strategiím a způsobu myšlení je možné opustit těch 99 % lidí, kteří se nemají rádi, a najít sebevědomí a sebeúctu, které potřebujete ke spokojenému a úspěšnému životu. Existuje mnoho způsobů, jak prolomit kruh nízkého sebevědomí a najít sebeúctu a sebedůvěru, které potřebujete ke spokojenému životu - od praktikování pozitivního myšlení až po stanovení cílů a navázání kontaktů s ostatními.Nedovolte tedy, aby vám nízké sebevědomí bránilo v tom, abyste žili svůj nejlepší život - věnujte čas praktikování strategií uvedených v tomto článku a zvyšte si sebevědomí ještě dnes! Škoda každého dne, kdy jste ze sebe nešťastní.Pokud vám tento článek pomohl, proč se o něj nepodělit s přítelem nebo kolegou, který také bojuje s nízkým sebevědomím? Nikdy nevíte - možná je to právě to, co potřebují k tomu, aby se vymanili z kruhu nízkého sebevědomí a našli sebeúctu a sebedůvěru, které potřebují k tomu, aby mohli žít plnohodnotný život. Ten pocit, že jim někdo chce pomoc, že za to někomu stojí může být jedním z prvních krůčků k posílení sebevědomí. Prolomte kruh nízkého sebevědomí a začněte ho posilovat ještě dnes.