Znamení, podle kterých se pozná stará duše

Znamení, podle kterých se pozná stará duše
Probouzení starých duší

Ano, jste mnohem starší, než si možná myslíte, že jste. A souvisí to s tím, že existuje více znaků, že jste stará duše. Pokud o tom sami ještě pochybujete, věřte mi, že jsem při své práci mluvila s mnoha lidmi a setkala jsem se s mnoha lidmi, kteří by nikdy nevěřili, že jsou tak prastará duše, jaké ve skutečnosti jsou. Jako duše v sobě nesete obrovský potenciál, a na druhé straně samozřejmě také obrovskou výzvu, protože v průběhu inkarnací jste si částečně také vytvořili nějaké ty problémy a bloky. Mohlo se dokonce stát, že už možná ani nevěříte, že v sobě nesete světlo a že ještě vůbec v sobě máte nezměrný potenciál. Vlastně stačí jen stisknout to správné tlačítko a pak se váš potenciál zcela reaktivuje, a vymůžete přistupovat ke svým intuitivním znalostem, které jste si vybudovali během inkarnací, které trvaly tisíce let.

Dá se říci, že staré duše jsou duše, které jsou opakovaně inkarnovány velmi dlouho a velmi často a jsou staré přes stovky a tisíce let. A mladé duše jsou odpovídajícím způsobem méně často inkarnované a mají pochopitelně méně zkušeností. Například zkušenosti různých národů na jedné straně může znamenat méně karmických propletenců. Pro staré duše bývá těžší zvládnout to tady na Zemi, už znají celý ten duální svět. Už jsou na Zemi tak dlouho, že mohou říct, vím, jak to funguje. Po staletí optimalizovaly svůj potenciál a nyní jsou připraveny na vzestup.

Staré duše si také uvědomují pomíjivost života. To znamená, že v určitém okamžiku musíme všichni odejít. V určitém okamžiku se naše tělo rozpadne a staré duše jsou schopny se snadněji pustit od této materiální roviny. Nechat působit koloběh života. Když přijdou výzvy a krize, vnímají krize jako příležitost k růstu, respektive jako příležitost k duchovnímu růstu. A tolik se neupínají na úspěch - a ani na neúspěch, protože vědí, že všechno pomine, protože už mají svou vnitřní moudrost, a proto v nich převládá tento základní postoj.

Staré duše nejsou příliš materialistické, protože dobře vědí, že hromadění peněz a hmoty nepřináší duševní klid. Pokud stojí před volbou buď být materiálně úspěšný, nebo podporovat růst své duše, mnohem častěji se rozhodnou pro růst duše nebo pro cestu růstu duše, protože vědí, že to je to, co trvá i po skončení života. To je to jediné, co si mohou vzít s sebou, až odsud odejdou. Proto většinou dávají přednost této cestě rozvoje ve 3D. Je mnoho starých duší usilujících o moudrost a snažících se nebo hledajících pravdu. Docela by šlo použít označení hledači pravdy. Hledají pravdu a někdy mohou vysvětlit, proč jsou právě na tomto místě, nebo proč by si měly přečíst nějakou konkrétní knihu nebo proč by měly zajít za komkrétním šamanem. Jsou jakoby magneticky přitahováni k pravdám lásky, a proto se nedají tyto pochody vysvětlit rozumově. Věnují se pravdě a proudí z nich letitá vnitřní moudrost. Ze života zde si nic kromě našich životních zkušeností, kromě naší moudrosti a našeho poznání neodneseme. A staré duše to intuitivně vědí. Mnoho takových duší jsem potkala a také doprovázela na jejich cestě. Je úžasné sledovat, když si tyto duše vzpomenou a obnoví si přístup ke svému vědění, které je již uloženo v buňkách.Stačí otočit knoflíkem a veškeré vědění minulosti je plně k dispozici. Stačí si jen znovu připomenout, že jsou v pravdě. Zažívat probouzení starých duší je úžasná práce.

Je pravdou, že staré duše jsou také často unavené z každého dalšího života. Mají pocit, že se inkarnovaly již tolikrát, a znovu a znovu je zde čeká ten povrchní život. Mají v sobě touhu, konečně se vrátit domů, dostat se pryč z této povrchnosti a duality. Je potřeba rozpustit blokády minulosti a rozmotat karmické propletence minulosti. Staré duše jsou rády samy a potřebují být samy, protože se mohou ponořit hluboko, hluboko a užívat si ten pocit nekonečna. Mnoho z nich má samozřejmě spoustu práce a pracovního i rodinného vytížení, ale uvnitř sebe cítí touhu být sám. Jejich vnitřní pocit je žene do ústraní a klidu, kde mohou být jen sami se sebou a zůstat v přítomnosti stvoření. Tyto duše často vedou prostý jednoduchý život, možná dokonce minimalistický, zredukovaný na to nejnutnější, protože vědí, že čím víc se kolem nich hromadí, čím víc povinností, tím víc je propletenců a tím bude jejich život komplikovanější. Čím svobodnější jsou sami pro sebe, tím více mohou také zůstat sami se sebou. Staré duše to dobře vědí.

Vidí celkový obraz, mají nadhled a často dokáží dopředu odhadnout, jaké budou důsledky jejich rozhodnutí, takže jsou velmi zodpovědní a dokáží samozřejmě také velmi dobře reflektovat a zpochybňovat sami sebe a případně se změnit, aby dosáhli výsledku, který by pravděpodobně v budoucnu nastal. To už intuitivně vědí, a proto se zde mohou chovat jinak než mladé duše, uvědomují si důsledky svých činů a dokáží také například změnit své chování. V porovnání s ostatními, dokážou rozpoznat celkový obraz a mohou takříkajíc intuitivně nahlížet do zákulisí a jednoduše nacítit, kterým směrem se dění bude ubírat. Nebo cítí, že něco není v pořádku. Je to velmi zvláštní pocit. A protože nezůstávají na povrchu, ponoří se velmi hluboko a tam rozpoznávají celkový obraz.

Staré duše se až velmi často cítí osaměle, protože ze svých zkušeností vědí, že už v jiných inkarnacích zahynuli, protože něco nevhodného řekli, nebo něco špatného udělali a přišli k újmě. Nyní jřeba jen kvůli “druhé straně” plně neprojevují svůj potenciál nebo plán duše, který v sobě nosí. Kvůli starým zraněním, kvůli zapletení se do blokád, které se během inkarnací hromadily a hromadily. Vždycky je to něco pozitivního a vždy je to výzva, kterou si s sebou staré duše přinášejí. Možná sami intuitivně a ne vědomě cítíte, kam máte jít, nebo jakou cestou se vydat nebo co je potřeba změnit. Je potřeba jít tou cestou duše, aby se zušlechtila. Aby v určitém okamžiku byla schopen vystoupit z kola znovuzrození a dospět k vlastnímu mistrovství. A to je koneckonců náš společný cíl.