Život po smrti? Co o tom říká prorok Edgar Cayce!

Život po smrti? Co o tom říká prorok Edgar Cayce!

Postavme se čelem k otázce: Existuje život po smrti? Edgar Cayce, jedno z nejznámějších světových jasnovidných médií, nám dává odpověď. Jeho výroky o posmrtném životě někomu mohou vyrazit dech. Je tedy čas vydat se na cestu a zjistit, co nás čeká na onom světě!

Edgar Cayce je často přirovnáván k Nostradamovi, slavnému francouzskému prorokovi ze 16. století. Oba muži měli schopnost předpovídat budoucnost, avšak Cayce se zaměřoval spíše na léčbu nemocí a poskytování duchovního vedení, zatímco Nostradamovy předpovědi byly často zaměřeny na politické události a katastrofy. Mezi nejznámější Cayceho předpovědi patří vznik první i druhé světové války, či krach na newyorské burze v roce 1929. Edgar Cayce je také považován za otce holistické medicíny. Jeho přístup k léčbě spočíval v tom, že se zaměřoval na celkovou pohodu těla, mysli a ducha. Věřil, že všechny nemoci mají svůj původ v nerovnováze mezi tělem, myslí a duchem, a že léčba by měla probíhat na všech těchto úrovních.

Co je život po smrti?

Co se vlastně stane, když zemřeme? Existuje život po smrti, nebo naše existence jednoduše končí? Edgar Cayce, slavný americký mystik a prorok počátku 20. století, se touto otázkou intenzivně zabýval. Jeho zjištění nám dávají naději a útěchu. Podle Cayceho život po smrti skutečně existuje. Naše duše pokračuje dál a my se znovu rodíme v jiné dimenzi. Zkušenosti, které jsme v životě prožili, ovlivňují naše budoucí vtělení. A půjdeme do nebíčka nebo do peklíčka? Cayce má opět jasnou odpověď: žádné věčné zatracení ani odměna neexistují. Jde spíše o vyrovnání naší karmy a vývoj. Život po smrti tedy není koncem, ale přechodem k nové kapitole naší existence. Toto uvědomění nám může pomoci přijmout smrt jako součást života a zaměřit se na náš duchovní rozvoj.

Kdo byl Edgar Cayce a co říkal o životě po smrti?

Edgar Cayce se narodil roku 1877 ve městě Christian County v americkém státě Kentucky. V mládí objevil svůj neobvyklý dar, když dokázal ve spánku nasávat informace z knih, které měl pod polštářem. Tento fenomén pak vedl k tomu, že v roce 1901 začal provádět své první intuitivní léčebné seance, které mu přinesly pověst "spícího proroka".
Edgar Cayce tvrdil, že dokáže vstupovat do duchovního světa prostřednictvím stavů transu a přijímat odtud informace. Cayceova metoda spočívala v tom, že se uvedl do hypnotického spánkového stavu a v něm pak předpovídal budoucnost, diagnostikoval nemoci a navrhoval přírodní léčebné metody. Během svého života údajně provedl více než 14 000 takových seancí, které byly zaznamenány a později využity jako základ pro hnutí New Age. Jedním z nejzajímavějších aspektů Cayceho práce je jeho tvrzení, že měl přístup k takzvaným Akášickým záznamům, tedy univerzální databázi veškerých informací o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Cayce tvrdil, že tyto záznamy jsou dostupné každému, kdo je schopen se naladit na jejich vibrace, a že je možné z nich získat informace o duchovních záležitostech, léčbě nemocí či minulých životech.

Cayce často hovořil o životě po smrti a věřil v existenci duchovního světa, kde duše nadále existují. Předpovídal, že po smrti nastává období očisty, v němž se musíme vyrovnat se svými skutky. Duše je pak pozvednuta na vyšší úroveň, aby pokračovala ve svém vývoji. Cayce také zdůrazňoval význam karmy a znovuzrození a předpovídal, že se budeme znovu a znovu inkarnovat, dokud se nepoučíme. Tyto myšlenky mohou být pro některé lidi nezvyklé, ale pro mnohé jsou uklidňující a nabízejí naději na život po životě, respektive po smrti. Podle Cayceho také v posmrtném životě existují různé úrovně vědomí a naše místo závisí na našem duchovním pokroku na Zemi. Zdůrazňoval také význam lásky a soucitu v životě a to, že tyto hodnoty nás budou provázet na naší cestě do posmrtného života. Pokud se budeme snažit dosáhnout vyššího vědomí a žít naplněný život, můžeme si být jisti, že o nás bude na cestě do posmrtného života dobře postaráno.

Jak se představa o posmrtném životě měnila v průběhu času?

V průběhu času se pojetí života po smrti značně změnilo. Zatímco ve starověku a středověku byla představa pokračování života v posmrtném životě všudypřítomná, v průběhu osvícenství a vědecké revoluce byla stále více zpochybňována. I dnes však existuje řada různých představ o tom, co se s námi stane po smrti. Edgar Cayce předával četná poselství z posmrtného života. Jeho postřehy mohou pomoci lépe porozumět různým názorům na život po smrti a najít vlastní přístup k tomuto tématu.
Existuje mnoho různých teorií o tom, co se děje po smrti. Někteří věří, že život po smrti existuje a že naše duše přechází do jiného světa nebo dimenze. Jiní věří, že smrt je konec a že po ní už nic není. Existují také teorie, že se znovu narodíme a že naše duše žije dál v jiném těle.  Věřil také v reinkarnaci a v to, že se v každém životě můžeme učit a růst. Díky těmto myšlenkám se stal jedním z nejznámějších mystiků naší doby a jeho učení ovlivnilo miliony lidí na celém světě.

Jak se můžeme připravit se na své dědictví na onom světě?

Cayce zdůrazňuje, že bychom se měli připravit na na přechod do onoho světa, aby vše proběhlo hladce. Jak to ale máme udělat? Jedním ze způsobů je prohloubit naši duchovní praxi a posílit naše spojení s božstvím. Můžeme také vyrovnat svou karmu a osvobodit se od negativních energií tím, že se zaměříme na lásku a světlo. Další důležitou věcí je uzdravit a zlepšit naše vztahy, protože často obsahují mnoho nedořešených záležitostí. V neposlední řadě bychom se také měli zaměřit na pěstování pozitivních myšlenek a činů v každodenním životě. Všechny tyto kroky nám mohou pomoci připravit se na naše dědictví na onom světě a prožít klidné přechodové období.

Jak se můžeme smířit se svým osudem na onom světě?

V první řadě musíme pochopit, že náš osud nemusí být nutně předurčen. Stále máme možnost volby, jak žít svůj život a jaká rozhodnutí učiníme. Pokud se vědomě rozhodneme být pozitivní a dělat to nejlepší, můžeme svůj osud ovlivnit. Ale i když zažijeme určité výzvy nebo neúspěchy, můžeme s nimi najít smír, když si uvědomíme, že tyto zkušenosti jsou součástí naší duchovní cesty. Můžeme se z nich poučit, růst a nakonec splynout se svým vyšším Já. Důležité je také uvědomit si, že náš život zde na Zemi je pouze jednou částí většího celku. Náš osud na onom světě závisí na našem celkovém duchovním pokroku, nejen na našich zkušenostech v tomto životě. Zaměříme-li se na svůj duchovní rozvoj a budeme-li se snažit žít dobrý život, můžeme najít smír se svým osudem na onom světě. Duše nesmrtelná a přežije smrt těla. Náš život zde na zemi je pouze součástí většího kosmického plánu a že jako duchovní bytosti máme vyšší cíl. Pokud si tuto skutečnost uvědomíme a budeme podle ní jednat, můžeme si být jisti, že naše existence na onom světě se bude vyznačovat klidem a naplněním. Říká Cayce.

Proč je důležité objevit a žít své duchovní dary?

Jedním z nejdůležitějších důvodů je, že nám to umožňuje dát našemu životu smysl. Pokud se zaměříme na své duchovní dary a využijeme je k pomoci druhým nebo k dalšímu vlastnímu rozvoji, budeme žít plnější a šťastnější život. Edgar Cayce nás učil, že naším smyslem na této zemi je sloužit svým bližním a naplnit svůj potenciál. Pokud se tedy zaměříme na své duchovní dary a využijeme je k pomoci druhým a k naplnění svého potenciálu, naplníme svůj účel a můžeme po smrti odejít s pocitem klidu. Proto bychom se měli snažit objevovat a žít své duchovní dary - nejen pro sebe, ale i pro svět kolem nás.

Edgar Cayce zemřel v roce 1945 ve věku 67 let. Jeho odkaz stále žije díky jeho četným záznamům a činnosti Asociace pro výzkum a osvícení, kterou sám založil v roce 1931. Tato nezisková organizace se zaměřuje na studium a šíření Cayceho učení, poskytuje přístup k jeho záznamům a nabízí široké spektrum duchovních a léčebných služeb.
Edgar Cayce nám svým učením o posmrtném životě dal velkou příležitost rozšířit naše chápání smrti a posmrtného života. Žijeme v době, kdy se mnoho lidí bojí smrti a není si jisto, co se stane po smrti. Učení Edgara Cayceho nám však dává naději a útěchu. Pomáhají nám pochopit, že smrt není konec, ale přechod do dalšího života. Cayceho učení nám také ukazuje, že během života na zemi hrajeme důležitou roli a že naše činy mají důsledky pro náš život po smrti. Studiem učení Edgara Cayceho se můžeme naučit překonat strach ze smrti a připravit se na posmrtný život. Je důležité, abychom si uvědomili, že náš život po smrti je stejně důležitý jako život zde na Zemi a že máme možnost jej utvářet.