Závislosti a jejich příčiny | Jak se zbavit závislosti na…

Závislosti a jejich příčiny | Jak se zbavit závislosti na…
Ta kaše je hnusná, babi !

Závislosti, a co je všechny spojuje?Je to nutkání, tedy pocit, že se to všechno děje bez našeho přičinění, tak nějak samovolně. To, že se někdy všemožně snažíme nutkání nepodlehnut je většinou stejně marné. Je to jako bychom byli vězněm ve svém těle. Závislostí je mnoho druhů - asi nejznámější je závislost na alkoholu, drogách, lécích, automatech a taky na jídle.Ale stejně devastující život můžou být  i závislosti na adrenalinu, běhu, sexu nebo nějakém druhu sportu.Existuje ale i závislost na zvucích nebo naopak na tichu, na pocitu, že si můžu všechno a všechny koupit, že jsem všemocný.Velmi známé jsou závislosti na úspěchu, na moci, na penězích nebo na popularitě, na obdivu ostatních, na  vzbuzování respektu  a strachu. No a co takový workoholizmus?A nakonec mocná závislost na myšlení.

A kde se ty závislosti vzaly? Závislosti jsou z přibližně 80% vytvořené velkou skupinou podvědomých emocí. A těch podvědomých emocí, které převážně vytvářejí základ pro vznik závislosti je téměř 50 druhů.Díky tomu, které emoce jsou nejsilnější a v jakém emočním koktejlu se vyskytují, to rozhoduje o vzniku té jedné nebo více závislostí. Každý člověk je originál, ale základ je stejný. Tím základem jsou většinou zděděné emoce, které člověk získává už svým narozením do určité rodiny a tyto emoce jsou mnohdy zesílené emocemi, které plod získává už během svého prenatálního vývoje.Abychom se závislosti zbavili je nutné odstranit příčiny. A ty příčiny jsou v našem podvědomí, což vysvětluje, proč jsou protialkoholní léčebny tak málo účinné. Velmi se snaží svým klientům pomoci, ale velká většina prováděné léčby jde  po povrchu - pracuje pouze s vědomím. A jak je již jasné, vědomí má pouze 5%ní vliv na náš život, na naši osobnost. Takže většina klientů těchto zařízení se znovu a znovu vrací do léčebny, protože problémy přetrvávají.Aby bylo možné žít jiný život, život bez závislosti, je třeba zcela změnit svoji osobnost, tedy změnit své podvědomí.

Změna podvědomí je většinou dlouhodobá práce, ale opravdu stojí za to.Nicméně při správně zvoleném způsobu cíleného odstranění problémových podvědomých emocí je možné někdy závislost zlikvidovat v poměrně krátkém čase.První část úspěchu je zjištění, které podvědomé emoce jsou příčinou závislosti. Velikým benefitem při tomto zjišťování je, pokud se člověk naučí svalový test. Svalový test nám předává informace z našeho podvědomí a dává nám správné odpovědi, i když ty se mnohdy liší od našich vědomých názorů.A potom je potřeba zvolit některou z metod nebo postupů pro likvidaci nežádoucích emocí.Zásadní je, že se emoce musí identifikovat, zjistit, jak vznikly, správně pojmenovat a musí se likvidovat postupně po jedné. Většinou asi nejsilnější emocí, která se nachází v emočním koktejlu , který je odpovědný za vznik závislosti je pocit viny.Velmi často jedinec s problémem zdědí velmi silnou emoci viny, která se třeba zesilovala v rodině po mnoho generací a on potom už v dětství jako magnet přitahuje situace a traumata, která vytvářejí další pocity viny a situace se stále opakuje. Jak k tomu dochází? Zděděný pocit viny nám podsouvá neustále myšlenky o vině a my různé životní situace potom prožíváme z tohoto úhlu pohledu.A protože tuto energii i stále více vyzařujeme, je nám naše domnělá vina předhazována v rodině, kamarády a my sami se postupně dostáváme do módu, že o své vině téměř za všechno, přestáváme pochybovat.

Řeknu velmi osobní zkušenost: bylo mi 6 let a odmítla jsem jíst kaši, kterou mi uvařila babička - a ještě jsem řekla, že ta kaše je hnusná. A babička asi za týden zemřela......a já si byla zcela jistá, že jsem to zavinila já, protože jsem nejedla tu kaši a trápila jsem se potom kvůli tomu mnoho let.No a z takové události, prožitého traumatu vznikna další emoce viny, která se přidá k té původní , posílí ji a krok za krokem se z toho stane obludné monstrum, které v kombinaci s dalšími negativními emocemi převezme řízení našeho života. Právě jsem odhalila, že jsem tímto problémem žila, takže logicky musí přijít odpověď na otázku: Jak z toho?Musím přiznat, je to proces, kdy v prvé řadě je nutné zjistit, které emoce člověka ovládají a jejich identifikace, to znamená zjištění, jakým způsobem se do našeho podvědomí dostaly.Zjištění, jestli jsou třeba zděděné, jestli jsme si je vytvořili sami na základě prožitých traumat, nebo jestli jsme je do sebe vstřebali z našeho okolí. Existuje také veliké množství podvědomých uhnízděných emocí, které vytváří energetické koule nebo taky hnízda okolo našich orgánů a žláz, a to není vše.
Každá z těchto možností si ale opravdu zaslouží samostatné povídání.