Vzestup po úrovních vědomí - Dr. David R. Hawkins

Vzestup po úrovních vědomí - Dr. David R. Hawkins
Vzestup po 'úrovních vědomí

Dr. David R. Hawkins je uznávaný psychoterapeut, renomovaný lékař, mystik a autor, který je známý především svou teorií vzestupných úrovní vědomí. Jeho kniha "Moc vs. síla: The Hidden Determinants of Human Behavior", která vyšla v roce 1995 a stala se přelomovou knihou v oblasti studia vědomí. Dr. Hawkins věřil, že díky pochopení toho, jak na sebe jednotlivé úrovně vědomí vzájemně působí, mohou lidé činit lepší rozhodnutí a nakonec vystoupit na vyšší úrovně vědomí. Navrhl, že existuje sedm různých úrovní vědomí, z nichž každá má jedinečnou vibraci a vlastní jedinečný soubor charakteristik. Když si tyto úrovně uvědomíme a pochopíme je, můžeme je využít ke zlepšení svého života a vztahů s ostatními. Dr. Hawkins byl díky svému výzkumu schopen identifikovat klíčové faktory, které určují, jakou úroveň vědomí máme, a způsoby, jak se můžeme vědomě povznést na vyšší úroveň. Jeho průkopnická práce inspirovala nespočet lidí k tomu, aby v sobě odemkli sílu, která jim umožní dosáhnout pozitivních změn v jejich životech.

Představujeme Dr. Hawkinse

Dr. Hawkins se dostal k teorii o úrovních vědomí skrze své vlastní duchovní hledání a zájem o objasnění, jak funguje lidská duše. Průběhem svého života se setkal s mnoha duchovními učiteli a praktikami, ale stále hledal odpovědi na otázky týkající se životního smyslu a existence. V roce 1960 se mu naskytla unikátní příležitost, kdy se stal svědkem spontánního stavu vědomí, který mu umožnil propojit se s vyššími formami vědomí. Tento zážitek ho vedl na cestu hloubkového poznání a objevování pravdy o lidské duši a vědomí.Následně začal využívat své vlastní vědomé procesy, aby vyhodnotil úroveň vědomí jednotlivých lidí, knih, myšlenek a dokonce i celých společností. Tyto vyhodnocení mu umožnily identifikovat škálu úrovní vědomí, které následně publikoval v knize Teorie o úrovních vědomí se stala významnou a populární a dodnes přitahuje pozornost mnoha lidí, kteří hledají odpovědi na otázky týkající se lidské duše a vědomí.Dr. Hawkins působí jako psychoterapeut od roku 1974 a je zakladatelem Institutu pro budoucnost lidského stavu. Většinu svého života se zabývá studiem vědomí a mystiky a věnuje se studiu mystických a transpersonálních dimenzí lidského vědomí. Práce doktora Hawkinse významně ovlivnila obor transpersonální psychologie a inspirovala řadu lidí k dosažení vyšších úrovní vědomí. Je mimořádně talentovaným autorem a řečníkem, který využívá své rozsáhlé znalosti o vědomí k tomu, aby lidem nabídl praktické rady, které jim pomohou zlepšit jejich život. Dr. Hawkins nabízí jedinečný pohled na téma vědomí a jeho vliv na náš každodenní život. Jeho práce výrazně obohatila obor psychologie a nadále inspiruje lidi k dosažení jejich plného potenciálu.

Přehled teorie vzestupných úrovní vědomí dle Dr. Hawkinse

Vědomí je univerzální lidská zkušenost, kterou lze popsat na mnoha různých úrovních. Každá úroveň je spojena s primární vibrací a jedinečným souborem charakteristik. Vyšší úrovně vědomí jsou spojeny s vyšší úrovní porozumění a moudrosti. Hawkins navrhl mapu vědomí, která popisuje jednotlivé úrovně lidského vědomí následovně::Stud: vyznačuje se pocitem viny, nízkým sebevědomím a pocitem bezcennosti.

Pocit viny: je spojen s pocitem křivdy a výčitkami svědomí.
Apatie: vyznačuje se nedostatkem citů, motivace a zájmu.
Smutek: spojený s hlubokým smutkem, truchlením a pocitem ztráty.
Strach: charakterizovaný úzkostí, nejistotou a pocitem nebezpečí.
Touha: spojená s touhou po potěšení, uspokojení a úspěchu.
Odvaha: vyznačuje se statečností, sebedůvěrou a smyslem pro cíl.
Neutralita: vyznačuje se objektivitou, nestranností a smyslem pro rovnováhu.
Ochota: vyznačuje se otevřeností, ochotou a smyslem pro dobrodružství.
Přijetí: vyznačuje se klidem, spokojeností a pocitem naplnění.
Rozum: vyznačuje se inteligencí, porozuměním a logickým myšlením.
Láska: vyznačuje se soucitem, laskavostí a hlubokým vztahem k druhým.
Mír: vyznačuje se vnitřním klidem, vyrovnaností a pocitem transcendence.
Osvícení: vyznačuje se úplným uvědoměním, jednotou a pocitem božského spojení.

Úrovně vědomí nejsou přímo měřitelné, což je obecně uznávaný problém v oboru vědy. Dr. Hawkins vytvořil mapu úrovní vědomí, která vychází z jeho vlastního výzkumu a zážitků, a založil na ní své názory na úrovně vědomí. Tyto úrovně vědomí lze identifikovat a porovnávat prostřednictvím subjektivního hodnocení a vnímání jednotlivce a jeho projevů, např. emocí, myšlenek a jednání. Nicméně, stále neexistuje žádná univerzálně uznávaná metoda, jak přesně měřit úrovně vědomí.Tyto úrovně se spíše hodnotí na základě introspekce a hloubky pochopení jednotlivých aspektů reality. Výzkumníci a terapeuti se snaží posoudit úroveň vědomí dotazováním na myšlenky, emoce a názory jedince a porovnáním jejich postojů a názorů s charakteristikami jednotlivých úrovní vědomí.Vědci proto zastávají názor, že úrovně vědomí se nemohou měřit kineziologocky pomocí svalového testu.A zde je ten zakopaný pes: jedinci s úrovní vědomí pod hodnotu 200, tedy na hranici, kdy se pýcha mění v odvahu, nejsou schopni objektivního testování.