Transformace vztahů | Jak smlouvy duší ovlivňují naše životy

Transformace vztahů | Jak smlouvy duší ovlivňují naše životy
Smlouva duše

Co byste měli vědět o smlouvách duší. Slib je slib. Smlouvy duší uzavíráme, než přijdeme na tento svět nebo přejdeme do další inkarnace. Jsou důležitou součástí našeho procesu učení a mají z nás udělat lepší bytosti v každé dimenzi, ve které se ocitneme. Tyto dohody často slouží rozvoji naší osobnosti. Někdy jsou důležitým stavebním kamenem našeho duchovního růstu. Mnohé smlouvy jsou naplněny až na druhý či třetí pokus nebo dokonce mnohem později. Život obvykle není dost dlouhý na to, abychom splnili všechny karmické úkoly, které jsme si předsevzali. Některé smlouvy také časem zastarávají. Buď splnily svůj účel, nebo se změnily okolnosti. Pak je čas prohlásit tato vesmírná ujednání za ukončená.

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč se na svůj další vstup do pozemského života připravit právě pomocí smlouvy. Partnerskou duši vybíráme podle určitých kritérií. Duchovní svět předpokládá, že tato smlouva je dobrovolná, žádná síla nás nemůže k uzavření smlouvy donutit. Ale okolnosti nás někdy mohou nasměrovat určitým směrem. Naše duše, jak víme, není pouze nesmrtelná. Je také nositelkou veškerého poznání Vesmíru.Většinou se domníváte, že by bylo dobré spojit síly s jinou duší za určitým účelem. Nejčastěji duše uzavírají taková spojenectví z následujících důvodů, jako je uzdravení z traumatu, kdy jste v minulém životě museli snášet ztráty a bolest. Někdy to trvá delší dobu, aby se dokončil lidský život. A někdy je to rychlé. Když jsou rány hluboké, duše vám chce dát příležitost k novému začátku. Ale to se podaří pouze tehdy, když máte v tomto novém životě někoho po svém boku, kdo vám vyléčí vaše karmické rány.

Ne vždy jsou důsledky uzavření smluv bez následků. Někdy uzavíráme smlouvy s učiteli, jindy s ničiteli. Obojí nás dříve či později přiblíží k poučení dohodnutých lekcí. Kdo se například cítí na konci života ošizen o úspěchu a kariéru, může být jeho duše pro další život odpovídajícím způsobem nasměrována. K tomu bude nutné setkat se s dalšími lidmi, aby se navázala výhodná spojenectví a aliance, které bychom s těmito lidmi pod jinou záštitou pravděpodobně neuzavřeli. Drobné písmo ve smlouvách nás často může doslova srazit na kolena, ale důsledkem toho může být růst do nepředstavitelné velikosti. Rodina a přátelé na nás staví. Smlouvy nejsou nikdy stoprocentně sobecké, vždy mají na zřeteli dávání a přijímání a často slouží jako spojovací článek mezi křehkými vztahy. Bez traumat a bez konfliktů se málokteré přátelství naučí znát jen slunnou stránku mezilidských vztahů. Smlouvy duší pak slouží k tomu, aby se tyto vazby nepřerušily, brání nám hodit ručník do ringu jen proto, že to začne být obtížné. Tuto okolnost lze velmi dobře pozorovat na kdysi hlubokých přátelstvích, která se během let ztratila z dohledu. Pokud dojde k opětovnému setkání, ztracený čas se zdá být jako nic a mrknutím oka se spojení bezproblémově opět naváže.

Také manželství a partnerské vztahy těží ze smlouvy duší. Kdo se v minulém životě rozhodl, že by to neměl být konec společné cesty, bude schopen v ní pokračovat. Záruka čisté romantiky a nekonečné procházky ruku v ruce po pláži při západu slunce vám však nikdo garantovat nemůže. Nicméně smlouvu mezi dvěma milujícími se dušemi je třeba chápat jako tichou dohodu. Žádá se po nás, abychom se o své poznání podělili. Některé duše, které zažily mnoho reinkarnací, mají o čem vyprávět. I když si nemůžeme vědomě vzpomenout na všechny minulé životy, nic se neděje. Nicméně tušení v nás a naše zkušenosti jsou bezpečně uloženy v archivní paměti vesmíru známé také jako Akášická kronika. V případě potřeby je naše duše schopna z ní získat potřebné informace. Poznáme to tak, že máme závany inspirace kdysi z našeho nitra a nevíme, odkud to přichází. Kdo dokázal za staletí a tisíciletí nashromáždit skutečnou pokladnici vědomostí, je prakticky povinen se o ně podělit s ostatními lidmi. Smlouvy duší zajišťují, že se informace dostanou do správných rukou. Stáváme se tak univerzálními mentory. Tento úkol je důležitý a přináší nám spoustu plusových bodů a dobrou karmu. Příjemce na druhé straně však musí být také ochoten a připraven se od nás na oplátku učit.

U každého z nás může být učiněno rozhodnutí, protože mohou nastat jisté okolnosti, či se změní podmínky, které vyžadují přehodnocení situace. Někdy dokonce dochází k situaci, kdy si dvě duše vymění místa v jednom těle. Pak samozřejmě uzavřené smlouvy neplatí. Karma stanoví, že smlouvy duší musí být splněny, ale my máme možnost znovu vyjednávat a někdy trvat na výstupních klauzulích. Každá smlouva obsahuje podmínky takového odchodu. Výsledek musí být pro všechny zúčastněné lepší. Karma nedovoluje zhoršení z čistě vlastního zájmu, takže pokud cítíte, že smlouva duše už není správná a dobrá, uvědomte si to a přehodnoťte to. A uvědomte si, co chcete a nabídněte tuto možnost ve Vesmíru. Mohou pomoci rituály. Můžete vše například sepsat na kus papíru, nahlas váš záměr přečtěte a pak papír spalte. S kouřem se rozplyne ve vzduchu i vaše smlouva. Stejně jako u všech smluv je důležité přikládat důležitost formalitám. Smlouva duší není žádná banální záležitost, kterou můžete jen tak zrušit. Vaše bývalé já něco vymyslelo a vesmír tento plán schválil. Pokud chcete z takové smlouvy vystoupit, dvakrát si to rozmyslete a dělejte jeden promyšlený a uvědomělý krok za druhým.

Dobrá zpráva je: nová smlouva, nové štěstí. Smlouvu duší můžete změnit nebo zrušit kdykoli během svého života. Neměli byste však tyto věci brát na lehkou váhu. Sedí tu s námi přímo u jednacího stolu vyšší síly. Avšak vaší svobodnou vůli vám nikdo nemůže vzít. Vždy mějte na paměti nejvyšší pravidlo karmy. Co nechcete, aby se dělo vám, nepřejte ani nikomu jinému. Tak jednoduché může být duchovní růst. Respekt, pokora a trochu předvídavosti nemůže škodit. Vše ostatní vám odhalí váš plán duše, až přijde čas.