Tajemství Akášických záznamů: co jsou a jak je používat

Tajemství Akášických záznamů: co jsou a jak je používat
Akášická kronika

Přemýšleli jste někdy o tom, zda existuje způsob, jak získat přístup ke všem znalostem a tajemstvím vesmíru? Akášické záznamy, známé také jako Kniha života, jsou zásobárnou veškeré moudrosti a vědomostí ve vesmíru. Akášické záznamy obsahují celou historii vesmíru, včetně všech myšlenek, emocí a událostí, které se kdy staly. Akášické záznamy jsou nástrojem, který lze použít k získání vhledu a jasnosti do svého života i do života lidí kolem vás. Říká se, že jde o energetický otisk každé duše a její cesty. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, co jsou Akášické záznamy, jak k nim získat přístup.

Co jsou to Akášické záznamy?

Akášické záznamy lze popsat jako knihovnu všech myšlenek a pocitů, které se kdy ve vesmíru udály. Říká se, že tyto záznamy jsou energetickým otiskem každé duše a její cesty. V mnoha mytologiích jsou Akášické záznamy považovány za místo, kde se nachází veškeré vědění, poučení a moudrost. Záznamy lze považovat za jakousi "paměťovou banku", kde jsou zaznamenány všechny informace. Věří se, že Záznamy jsou více než jen sbírkou informací; je v nich také uložena energie toho, co se s informacemi stalo. Proto se říká, že přístup k Záznamům umožňuje nahlédnout do toho, proč se daná událost stala.

Jak získat přístup k záznamům Akáši

Při přístupu ke svým Akášickým záznamům si musíte uvědomit, že se nejedná pouze o informace, ale také o energii. Proto musíte být opatrní, abyste je používali pouze k dobrým účelům. Toho lze dosáhnout tak, že k nim budete přistupovat pouze tehdy, když jste klidní a uvolnění. Měli byste se také ujistit, že místnost, ve které se nacházíte, je zbavena veškeré negativní energie, a to tak, že zavřete dveře a vyklidíte prostor, než začnete přistupovat ke svým záznamům.Dalším krokem k přístupu k vašim Akášickým záznamům je vyčištění mysli a uvolněním těla. Během toho se můžete soustředit na své dýchání. Dále se musíte napojit na své "třetí oko". Vaše třetí oko se nachází nad vašima očima, na čele lehce nad úrovní obočí. Třetí oko je spojeno s částí mozku zvanou šišinka. Čím více jste napojeni na své třetí oko, tím lépe se vám bude dařit přistupovat k vašim Akášickým záznamům. Existuje mnoho technik, které můžete vyzkoušet, abyste se napojili na své třetí oko, včetně meditace a pohledu na určité body na obloze, abyste vyvolali energii vesmíru. Existuje také mnoho krystalů, které vám s tím mohou pomoci.

Výhody přístupu k záznamům Akáši

- Naučíte se pochopit, proč se ve vašem životě dějí negativní události a jaké lekce vám dávají. - Můžete vidět chyby a omyly z minulosti a zjistíte, jak se jich v budoucnu vyvarovat. - Budete schopni vidět dobré věci, které se ve vašem životě staly, a proč jste například měli štěstí. - Uvidíte vzorce chování druhých lidí a to, jak je vaše jednání ovlivňuje. - Otevře se vám přístup ke všem znalostem vesmíru. - Můžete začít vidět vidět budoucnost a podle toho plánovat. - Budete lépe rozumět ostatním lidem a svému místu ve vesmíru.

Příklady použití záznamů Akáši

- Člověk se potýká s problémy v práci a je pro něj obtížné posunout se v životě dál. Možná bude chtít získat přístup ke svým Akášickým záznamům, aby zjistil, proč se mu nedaří, a aby zjistil, zda se z informací, které jsou v záznamech, může poučit. - Osoba má s někým ve svém životě problémy a neví, jak problém vyřešit. Může chtít získat přístup ke svým Akášickým záznamům, aby zjistila, v čem je problém a co druhá osoba prožívá. - Někdo se ve svém životě cítí depresivně, nešťastně a ztraceně a neví, jak problém vyřešit. Může chtít získat přístup ke svým Akášickým záznamům, aby zjistili, o jaký problém se jedná. - Nebo někdo prožívá problémy ve vztazích a neví, jak problém vyřešit.- Někteří mají problémy v práci nebo ve škole a neví proč. Akášické záznamy mohou napovědět, kde je problém. - Nebo lidé se zdravotními problémy získají přístup ke svým Akášickým záznamům, aby zjistil, proč k problémům dochází. - Osoba se cítí odpojená od vesmíru a neví, jak problém vyřešit. Přístupem ke svým Akášickým záznamům může problém snadněji vyřešit.

Kroky a tipy pro přístup k Akášickým záznamům

Připravte si krystaly, šalvěj či další pomůcky, které vám pomohou spojit se s vaším třetím okem a získat přístup k vašim Akášickým záznamům. Pusťte si na pozadí relaxační hudbu. Vemte si papír a tužku, abyste si mohli zaznamenat své vhledy a informace ze čtení Akášických záznamů. Jemně zavřete oči a spojte se se svým třetím okem. Nechte svou energii proudit do třetího oka a vytáhněte veškerou energii, která ho může blokovat. Otevřete si deník a začněte si zapisovat všechny vhledy, které vám přišly. Nezapomeňte si zapsat všechny obrazy, prožitky, informace a pocity.. To vám může pomoci dát přijatým informacím fyzickou podobu.Záznam v deníku zakončete shrnutím toho, co jste se dozvěděli a jak vás to ovlivnilo.

Jak interpretovat a používat informace z akašických záznamů

Když přistupujete ke svým Akášickým záznamům, můžete přijímat informace ve formě obrazů, zvuků, pocitů nebo dokonce slov. Při interpretaci těchto zpráv musíte být opatrní, protože mohou pocházet z jiného zdroje než od vašeho Vyššího Já. Proto budete muset dávat pozor na to, jak interpretujete to, co cítíte nebo slyšíte. Musíte si uvědomit, jestli nedostáváte informace od někoho jiného, z jiného zdroje a nevyložili si své vhledy špatně. Buďte opatrní.Existuje několik způsobů, jak můžete informace z Akášických záznamů interpretovat: - Pomocí obrazů: Můžete přijímat obrazy osoby, místa nebo události, která se stala v minulosti. - Pomocí pocitů: Můžete pociťovat emoce druhých spojené s určitou událostí nebo osobou. Tyto obrazy a pocity můžete využít k tomu, abyste pochopili, čeho se informace týkala.

Možná nebezpečí při přístupu k akášickým záznamům

Když přistupujete ke svým akášickým záznamům, je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o informace, ale také o energii. Při používání záznamů musíte být opatrní, protože se mohou vymknout kontrole a ublížit vám nebo ostatním. Proto musíte být opatrní a používat Záznamy pouze k pozitivním účelům. Měli byste si také uvědomit, že Záznamy nejsou pro každého a že informace v nich obsažené mohou být i značně nepříjemné. Proto byste měli ke svým Záznamům přistupovat pouze v případě, že máte odvahu podívat se na informace, které jsou v nich obsaženy.

Jak se chránit při přístupu k záznamům Akáši

Při přístupu ke svým Akášickým záznamům si musíte uvědomit, že se nejedná pouze o informace, ale také o energii. Proto musíte být opatrní, abyste je používali pouze k dobrým účelům. Toho lze dosáhnout tak, že k nim budete přistupovat pouze tehdy, když jste klidní a uvolnění. Měli byste se také ujistit, že místnost, ve které se nacházíte, je zbavena veškeré negativní energie, a to tak, že zavřete dveře a vyklidíte prostor, než začnete přistupovat ke svým záznamům.