Síla orgonové energie |Převratné objevy Wilhelma Reicha

Síla orgonové energie |Převratné objevy Wilhelma Reicha
Orgonit

Víte, co je to orgonová energie?
Objevy účinků orgonové energie Wilhelma Reicha znamenají převrat v našem chápání energie a lidského těla. Společně teď odhalíme tajemství Reichových objevů a budeme pátrat po skutečné síle orgonové energie.

Kdo byl Wilhelm Reich?

Wilhelm Reich byl rakouský psychoanalytik narozený v roce 1897, který se intenzivně zabýval orgonovou energií. Vypracoval teorii, že existuje univerzální životní energie, a že existuje ve všem živém i neživém. Reich věřil, že tato energie proudí lidským tělem a hraje důležitou roli pro naše zdraví a pohodu. Jeho práce vedla k vývoji orgonových akumulátorů, speciálních přístrojů určených ke zvýšení orgonové energie v těle. Přestože jeho myšlenky byly kontroverzní a mnozí členové vědecké komunity je odmítali, mnoho lidí z jeho poznatků tehdy profitovalo.

Už jste slyšeli o orgonové energii?

Wilhelm Reich se ve třicátých letech 20. století se začal zabývat orgonovou energií, kterou nazval univerzální životní energií. Ta je prý přítomna ve všem živém a má zásadní význam pro zdraví člověka. Reich vyvinul vlastní měřicí metody a sestrojil speciální přístroje, aby orgonovou energii zviditelnil a zkoumal její účinky. Jeho výzkumy ho přivedly k převratným poznatkům o významu orgonové energie a ovlivnily v tehdejší době mnoho oborů, například medicínu, psychologii a filozofii. Svou prací Reich významně přispěl ke studiu lidské psychiky a dodnes je orgonová energie předmětem zájmu mnoha lidí na celém světě. Reichův objev orgonové energie začal s jeho výzkumem fyzikálně-biologického základu teorií neurózy Sigmunda Freuda. Reich věřil, že traumatické zážitky blokují přirozený tok životní energie v těle, což vede k fyzickým a duševním onemocněním. Dospěl k závěru, že libidinální energie, o které hovořil Sigmund Freud, byla prvotní energií života, a byla spojena s mnohem více než jen s sexualitou. Orgon byl podle Reicha všude. Tuto energii měřil na povrchu Země. Dokonce zjistil, že její pohyb ovlivňuje tvorbu počasí.

Má orgonová energie vliv na zdraví?

Podle Reicha hraje orgonová energie zásadní roli pro naše zdraví. Wilhelm Reich zjistil, že tato energie je přítomna ve všech živých bytostech a hraje důležitou roli v regulaci těla a mysli. Zablokování nebo narušení této energie může vést k různým fyzickým a psychickým problémům. Cílenou aplikací orgonové energie harmonizoval Reich energetické dráhy v těle. Tyto převratné poznatky by nám mohly pomoci lépe porozumět sobě samým a zlepšit naše zdraví přirozenou cestou. Proto Reich propagoval, že stojí za to se orgonovou energií blíže zabývat a využít jejího pozitivního působení na tělo a mysl.

Lze využívat orgonovou energie v terapii?

Orgonová terapie spočívala v tom, že se pacientovi pomocí speciálních přístrojů a technik dodávala pozitivní orgonová energie. Ta měla rozpouští blokády v těle a zvyšovat fyzickou a emocionální pohodu. Orgonovou energii lze využít také v psychoterapii při řešení traumatických zážitků a léčbě emočních poruch, doplňoval svá tvrzení Reich. Cílem je vyvážit negativní emoce pozitivní energií a tím obnovit rovnováhu v těle. Využití orgonové energie v terapii je podle Reicha mnohostranné a může pomoci zmírnit fyzické i emocionální potíže. V roce 1940 postavil Wilhelm Reich první zařízení na akumulaci orgonové energie: šestihrannou skříňku, která byla střídavě izolována vrstvami organické a anorganické látky (skleněná vata, železné piliny a galvanizovaný železný plech). Pacienti pak seděli uvnitř tohoto akumulátoru a přijímali orgonovou energii prostřednictvím své kůže a dýcháním do plic. To mělo mít pozitivní účinek na krev a tělesnou tkáň tím, že se zlepšoval tok životní energie a uvolňovaly se energetické bloky.

Jak se k orgonové energii staví vědecká obec?

Kritici Reichovi vyčítali, že pracuje pseudovědecky a že jeho experimenty nelze reprodukovat. Jeho názory na sexualitu a společnost také daleko předběhly svou dobu a mnozí je považovali dokonce za skandální. Sám Reich se stal terčem útoku americké vlády a byl zatčen na základě obvinění z nezákonných praktik.

Samotná FBI má na svých webových stránkách celou sekci věnovanou Wilhelmu Reichovi. Toto je jejich prohlášení:
Tento německý přistěhovalec sám sebe popisoval jako docenta lékařské psychologie, ředitel Orgonového institutu, prezidenta a výzkumného lékař nadace Wilhelm Reich a objevitele biologické či životní energie. V roce 1940 bylo zahájeno bezpečnostní vyšetřování, aby se zjistil rozsah Reichových komunistických aktivit. V roce 1947 bezpečnostní vyšetřování dospělo k závěru, že ani Orgonový projekt ani žádný z jeho zaměstnanců nebyli zapojeni do protistátní činnosti ani neporušovali žádný zákon, který spadá do pravomoci FBI. V roce 1954 podal americký generální prokurátor stížnost, která požadovala stálý zákaz mezistátní distribuce zařízení a literatury, kterou šířila skupina Dr. Reicha. Téhož roku byl Reich zatčen za pohrdání soudem kvůli porušení zákazu generálního prokurátora. Jeho spolupracovník neposlechl příkaz a stále vlastnil orgonový akumulátor.

Házela Reichovi klacky pod nohy pouze FBI?

Ne každý souhlasil s teoriemi, které Wilhelm Reich propagoval. Reichova práce s pacienty s rakovinou a orgonovými akumulátory byla terčem dvou velmi negativních článků v tisku. Oběma článkům, "Nový kult sexu a anarchie" a "Podivný případ Wilhelma Reicha", napsala novinářka Mildred Brandy. Brzy po jejich publikaci poslala FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) agenta Charlese Wooda, aby vyšetřil Wilhelma Reicha a jeho výzkumné centrum Orgonon.

V roce 1954 podala FDA stížnost na žalobu proti Reichovi s obviněním, že porušil zákon o potravinách, léčivech a kosmetice tím, že mezinárodně dodával zařízení, u nichž uváděl nepravdivé a zavádějící tvrzení. FDA označila akumulátory za podvod a orgonovou energii za neexistující. Soudce vydal příkaz, který nařizoval zničení všech akumulátorů pronajatých nebo vlastněných Reichem a těmi, kteří s ním spolupracovali, a zničení veškerých materiálů odkazujících na orgonovou energii. Reich se u soudu nezúčastnil osobně, obhajoval se prostřednictvím dopisu.

Pokračuje dál výzkum orgonové energie?

Současný výzkum orgonové energie ukazuje, že o objev Wilhelma Reicha je stále velký zájem. Nejnovější studie ukázaly, že orgonová energie hraje důležitou roli v regulaci tělesných funkcí, jako je imunitní systém a produkce hormonů. Orgonová energie se také stále častěji využívá v psychoterapii k uvolnění emočních blokád a zvýšení pohody. Výzkum v této oblasti je však stále v plenkách a teprve se ukáže, jaké další poznatky bude možné v budoucnu získat. Síla orgonové energie se zdá být nepopiratelná a lze ji využít různými způsoby k pozitivnímu ovlivnění našeho života.

Pokud si prostudujete teorii Wilhelma Reicha a jeho objevy, rychle zjistíte, že jeho poznatky jsou velmi aktuální i dnes. Výsledky jeho výzkumu nejen rozšířily naše chápání přírody a života, ale také připravily půdu pro dalších objevy. Reichovy poznatky ukázaly, že existuje univerzální životní energie, která je přítomna ve všech živých bytostech. Orgonová energie, kterou Reich objevil, měla podle něj mnoho potenciálních využití.  Reich také zkoumal možnosti ovlivnění počasí pomocí orgonové energie a vytvořil zařízení nazývané "Cloud Buster". Šlo o sadu hliníkových trubek různých délek, které byly připevněny k otáčivé plošině. K trubkám byl připevněn uzemňovací kabel, který vedl do vody. Když trubkami namířil na oblohu, tvrdil, že se začaly stahovat nebo rozptylovat mraky.

Dne 3. listopadu 1957 umírá Wilhelm Reich ve své vězeňské cele na srdeční infarkt. Ve své závěti nařídil, aby jeho díla byla na padesát let uzamčena, v naději, že svět bude jednoho dne lepším místem pro přijetí jeho vynálezů.

Tak co myslíte ? Je už svět lepším místem ??