Přepólování Země: Nastane kvantový skok vědomí?

Přepólování Země: Nastane kvantový skok vědomí?
Přepólování planety Země

Posun magnetických pólů může mít na lidstvo zásadní dopad. Vliv na náš každodenní život, kulturu a vědomí se v blízké budoucnosti zintenzivní.

Můžeme se na tuto realitu nějak připravit? Co se stane při skokovém posunu magnetického pólu Země? Co je vůbec příčinou? A jaké budou důsledky pro technologie a pro člověka? A jak se na takovou změnu můžeme připravit?

Přepólování planety Země, také známé jako posun pólů, je proces, který se odehrává na Zemi a který má vliv na klima, geologickou aktivitu a biologické procesy. Tento proces se v průběhu historie planety odehrál mnohokrát a v současné době se již v určité míře odehrává. Posouvání pólů planety Země nastává kvůli pohybu tekutého železa v jádře planety. Tento pohyb vytváří magnetické pole, které chrání planetu před slunečním větrem a kosmickým zářením. Magnetické pole se však nemusí držet pevně na jednom místě, a tak se může přemísťovat a měnit svou orientaci. A když se magnetické pole přemísťuje nebo mění svou orientaci, mohou se změnit klimatické podmínky na planetě, což může mít dopad na život na Zemi, protože magnetické pole chrání Zemi před slunečním větrem a kosmickým zářením.

Dalším důsledkem přepólování planety Země je vliv na geologickou aktivitu. Magnetické pole ovlivňuje procesy, jako je třeba vulkanismus, a když se magnetické pole mění, může to ovlivnit i tyto procesy. V minulosti se ukázalo, že přepólování planety Země může být spojeno s masovým vymíráním druhů a jinými značnými geologickými změnami. Posledním důsledkem přepólování planety Země je vliv na naše stávající technologie. Magnetické pole může ovlivnit funkci některých zařízení, jako jsou například komunikační satelity a navigační systémy.

Zajímavý úhel pohledu přináší Dieter Broers, který popisuje, že v okamžiku, kdy magnetické pole Země dosáhne bodu, kdy dojde k přesunu pólů, tedy zhruba 2-3 týdny před touto událostí, a také těsně poté, bude magnetické pole Země mimořádně slabé. Bude téměř na nule. A zde spojuje pozorování z Novosibisrsku, kde studovali projevy a anomálie na kosmonautech z vesmírných stanicích, kteří byli mimo dosah magnetického pole Země. Jedním z projevů bylo, jako by kosmonauti náhle zmoudřeli a měli vyšší úroveň vědomí. Byly spuštěny omlazovací procesy a regenerace organizmu.

To inspirovalo k zahájení testů ve větším měřítku. Postupně se ve speciálně odstíněném prostředí otestovalo 40.000 subjektů, kteří získali i schopnost telepatie a komunikovali vzájemně na vzdálenost několika tisíc kilometrů. Dalším projevem byly nevídané vlny inspirace, které z ničeho nic přicházely, aniž by je kdokoliv cíleně svými myšlenkami vyvolával. Dostávali se až téměř do stavu myšlenkové extáze a viděli pravou podstatu věcí, a ne tak, jak jsou nám některá témata masově podávána. Zní to skoro jako pohádka. O tom, jestli dochází i k úpravě DNA, tedy k přeměně stávající dvoušroubovice na vyšší model, který odstartuje další vývoj lidstva, se již zpráva doslovně nezmiňuje.

Posunutí magnetických pólů nám může poskytnout nový pohled na svět, protože by mohlo přinést změnu vědomí, která nás povede k jinému propojení se světem a přírodou. Díky tomuto posunu se můžeme nejen přizpůsobit nové úrovni odpovědnosti za naši planetu, ale také vytvořit vědomí, které vnímá potřeby přírody a naši společenskou odpovědnost jako jeden celek. Tento posun ve vědomí nám může pomoci přehodnotit způsob, jakým se chováme k naší planetě. Můžeme si uvědomit, že jsme pouze součástí celku, a rozhodovat se tak, abychom udržitelným způsobem chránili svět a šetřili jeho zdroje. Můžeme také usilovat o vytvoření kultury úcty a respektu k přírodě tím, že se spojíme způsobem, který je v souladu s přírodními zákony. Tímto posunem magnetických pólů bychom mohli připravit půdu pro nové chápání světa a otevřít si novou perspektivu.

Je až děsivé pomyslet na to, jaký dopad by posun magnetických pólů mohl mít na lidskou společnost. Předpokládá se, že by tato událost donutila svět vydat se jiným směrem, ale také by mohla znamenat posun ve vědomí, který by ovlivnil celý svět. Pokud se podíváme na dlouhodobé účinky této události, mohla by vyvolat kolektivní probuzení lidského vědomí.Lidé by si mohli více uvědomit dopad svého jednání na ostatní a životní prostředí. Mohlo by to také vést ke globálnímu vědomí, kdy si lidé začnou uvědomovat kulturní a globální problémy. V některých případech by posun magnetických pólů mohl dokonce vést k tomu, že lidé najdou způsob, jak společně překonávat životní výzvy. Je obtížné předpovědět, jak posun magnetických pólů ovlivní lidskou společnost, ale je důležité si uvědomit, že se možná budeme muset připravit na dobu velkých změn. Pokud si začneme uvědomovat, že jsme všichni zodpovědní za lepší svět, může nám posun magnetických pólů pomoci vzájemně si porozumět a spolupracovat na vytvoření lepšího světa.

Je zřejmé, že technologie a podmínky životního prostředí se mění rychlým tempem. Jak se ale na takovou změnu můžeme připravit? Klíčem je pochopit posun našeho vědomí. Říká se, že posun vědomí je změna postojů, hodnot a způsobu myšlení člověka. To je důležitý krok při přípravě na změnu, protože nám umožňuje reagovat na nové myšlenky a příležitosti. Když si uvědomíme, že se naše prostředí neustále mění, můžeme se změnám přizpůsobit a minimalizovali možné dopady na naše životní prostředí. Můžeme na tyto změny připravit tím, že se budeme ubírat směrem k udržitelnému rozvoji. Můžeme využívat udržitelné technologie, abychom chránili životní prostředí a snížili dopady posunu magnetických pólů. Se správným přístupem a nástroji se můžeme připravit na změnu, která pozitivně promění lidstvo i naše životní prostředí.A na závěr otázka:

Je toto konečně TEN záblesk, na který čekáme?