Odhalte úžasnou sílu morfogenetického pole

Odhalte úžasnou sílu morfogenetického pole
Morfogenetické pole

Slyšeli jste někdy o morfogenetickém poli? Je pravděpodobné, že ano, ale co když vám řeknu, že toto pole v sobě skrývá obrovský potenciál? Síla morfogenetického pole se studuje již po staletí a dnes se dále odkrývá. V tomto příspěvku  se podíváme na to, co morfogenetické pole je, jak funguje a jaké výhody přináší práce s ním.Koncept morfogenetického pole vědecky poprvé představil nositel Nobelovy ceny za biologii Rupert Sheldrake v roce 1981. Prohlásil, že morfogenetické pole je neviditelné energetické pole, které spojuje všechny živé bytosti a ovlivňuje růst a vývoj živých organismů. Od té doby vědci zkoumají podstatu a sílu morfogenetického pole. Dříve se mu tak neříkalo, ale práci s ním praktikují lidé,  od nepaměti.Morfogenetické pole je známé také jako kolektivní vědomí nebo kvantové pole. Předpokládá se, že toto pole obsahuje vzpomínky, znalosti a zkušenosti všech živých bytostí. Předpokládá se, že toto pole se neustále vyvíjí a lze ho využít k přístupu k informacím, které nejsou dostupné fyzickým smyslům.Předpokládá se taktéž, že morfogenetické pole je také zdrojem léčivé energie. Tuto energii lze využít k léčení fyzických, mentálních a emocionálních problémů. Kromě toho lze tuto energii využít k vytváření pozitivních změn v prostředí a v našich životech.

A co je morfogenetické pole?

Morfogenetické pole je forma energie, o níž se předpokládá, že je spojena se všemi živými bytostmi, tedy nejen lidmi, ale zvířaty, ptáky, rybami, rostlinami i těmi nejjednoduššími formami života. Toto pole je tvořeno energetickými vibracemi, které se neustále mění a vyvíjejí. Předpokládá se, že toto pole obsahuje informace, které nejsou dostupné fyzickým smyslům.Předpokládá se, že morfogenetické pole neustále interaguje s fyzickým světem. Předpokládá se, že toto pole neustále ovlivňuje růst a vývoj živých organismů. Kromě toho se předpokládá, že morfogenetické pole lze využít k přístupu k informacím, které nejsou dostupné fyzickým smyslům a lze ho využít k přístupu k informacím a energiím z jiného než fyzického světa.

Výhody práce s morfogenetickými poli

Morfogenetická pole jsou struktury, které jsou navrženy tak, aby zesilovaly a transformovaly sílu morfogenetického pole. Tato pole lze použít k přístupu k síle morfogenetického pole a k jejímu využití různými způsoby.Mezi výhody práce s morfogenetickými poli patří:

 • Větší přístup k síle morfogenetického pole.
 • Zvýšená schopnost přístupu k informacím z jiného než fyzického světa a jejich využití.
 • Zvýšená schopnost přístupu k léčivým energiím a jejich využívání.
 • Větší schopnost vytvářet pozitivní změny v prostředí a v našich životech.
 • Zvýšená schopnost přístupu k vyšším úrovním vědomí

Jak získat přístup k morfogenetickému poli

Přístup k síle morfogenetického pole lze získat různými způsoby. Mezi nejoblíbenější metody patří meditace, hypnóza, vizualizace a práce s energiemi obecně.Meditace je jednou z nejstarších a nejúčinnějších metod přístupu k síle morfogenetického pole. Během meditace může jedinec vstoupit do stavu hluboké relaxace a soustředit se na svůj dech. To mu umožňuje přístup k energetickým vibracím morfogenetického pole a přístup k informacím z jiného než fyzického světa.Další oblíbenou metodou přístupu k síle morfogenetického pole je hypnóza. Během hypnózy může jedinec vstoupit do stavu hluboké relaxace a soustředit se na své vnitřní myšlenky a emoce. To mu umožní přístup k energetickým vibracím morfogenetického pole.Vizualizace je mocnou technikou pro přístup k síle morfogenetického pole. Během vizualizace si jedinec může ve své mysli vytvořit obraz toho, čeho chce dosáhnout. Oblíbenou metodou přístupu k síle morfogenetického pole je také energetické léčení. Během energetického léčení může jedinec získat přístup k energetickým vibracím morfogenetického pole a využít je k léčení fyzických, mentálních a emocionálních problémů. Energetickému léčení ale musí předcházet schopnost snižovat frekvenci svého mozku.

Techniky uvolňování morfogenetického pole

Uvolnění síly morfogenetického pole lze dosáhnout různými technikami. Mezi nejoblíbenější techniky patří např:

 • Meditace
 • Vizualizace
 • Afirmace
 • Práce s dechem
 • Energetické napojování

Meditace je jednou z nejúčinnějších technik uvolňování síly morfogenetického pole. Během meditace může člověk vstoupit do stavu hluboké relaxace a soustředit se na svůj dech. To mu umožní přístup k energetickým vibracím morfogenetického pole a jejich uvolnění do fyzického světa.Další oblíbenou technikou uvolňování síly morfogenetického pole je vizualizace. Během vizualizace si jedinec může ve své mysli vytvořit obraz toho, čeho chce dosáhnout. Mocným nástrojem pro uvolnění síly morfogenetického pole jsou také afirmace. Během afirmací může jedinec opakovat pozitivní výroky, které se zaměřují na jeho požadovaný výsledek. Další účinnou technikou uvolňování síly morfogenetického pole jsou dechová cvičení. Během dechové práce se může jedinec soustředit na svůj dech a využít ho k přístupu k energetickým vibracím morfogenetického pole a uvolnit je do fyzického světa.

Práce s morfogenetickým polem

Jakmile je síla morfogenetického pole uvolněna, lze ji využít k vytváření pozitivních změn v prostředí a v našem životě. Lze jej také využít k léčení fyzických, mentálních a emocionálních problémů.Kromě toho lze morfogenetické pole využít k přístupu k vyšším úrovním vědomí a nebo naopak, díky své vysoké úrovni vědomí  se člověk pohodlně propojuje s tímto polem a jeho nejvyššími hladinami. Přístupem k morfogenetickému poli může jedinec získat vhled do podstaty tzv. reality a svého vlastního skutečného potenciálu.Morfogenetické pole lze také využít k vytváření pozitivních změn v životním prostředí. Přístupem k morfogenetickému poli může jedinec vytvořit vlnu pozitivní energie, kterou lze využít k vytváření pozitivních změn ve světě. Mnohem mocnější vlna je ale při práci více lidí současně . Předpokládá se, že morfogenetické pole se neustále vyvíjí.Předpokládá se, že síla morfogenetického pole je také schopna ovlivňovat růst a vývoj živých organismů.

Výhody práce s morfogenetickým polem

Výhod práce s morfogenetickým polem je mnoho. Mezi některé z výhod patří např:

 • Větší přístup k síle morfogenetického pole.
 • Zvýšená schopnost přístupu k informacím z jiného než fyzického světa a jejich využití.
 • Zvýšená schopnost přístupu k léčivým energiím a jejich využívání.
 • Větší schopnost vytvářet pozitivní změny v okolním prostředí a v našich životech.
 • Zvýšená schopnost přístupu k vyšším úrovním vědomí.

Práce s morfogenetickým polem může být prospěšná i pro naše duševní a emocionální zdraví. Přístupem k síle morfogenetického pole může jedinec získat vhled do svého skutečného potenciálu a najít ve svém životě klid a jasnost.

Závěr

Morfogenetické pole je mocný zdroj energie, který je propojen se všemi živými bytostmi. Předpokládá se, že toto pole obsahuje vzpomínky, znalosti a zkušenosti všech živých bytostí. Sílu morfogenetického pole lze zpřístupnit a využít pomocí různých technik, jako jsou meditace, hypnóza, vizualizace a energetické techniky. Morfogenetické pole je neuvěřitelným zdrojem síly a potenciálu, který čeká na své odemčení. Pokud chcete získat přístup k síle morfogenetického pole, doporučuji vám prozkoumat různé techniky a zjistit, co vám nejlépe vyhovuje. Díky síle morfogenetického pole můžete odemknout potenciál svého života a vytvořit pozitivní pohled na svět.Je mnoho způsobů, jak svojí práci, svoje propojení uskutečnit, ale všechny mají jedno společné. Přístup je umožněn jedincům, kteří žijí, nebo se pro svoje spojení dostávají do frekvenční hladiny mozku alfa a ještě lépe theta.