Odhalení tajemství astrologických domů | Objevte své kosmické sídlo

Odhalení tajemství astrologických domů | Objevte své kosmické sídlo
Astrologický dům

Vědění astrologie existuje již velmi dlouho. Už ve starém Egyptě a v Mezopotámii, v zemi Sumerů, byli učenci po celá staletí vysoce ceněni pro své znalosti astrologie. Bylo běžné radit se s hvězdami, a i dnes mnoho lidí přísahá na horoskopy. A zde přichází na řadu důležitá role astrologických domů, kterých je dvanáct. Dnes si řekneme, jaký mají jednotlivé domy význam pro náš život.

První dům je dům bydliště vašeho ascendentu. V prvním domě vašeho znamení zvěrokruhu je váš ascendent doma a lze ho také velmi snadno vypočítat, pokud znáte svůj přesný čas narození. Představuje vaše pravé já, vaše ego, vaší pravou identitu. Je rozhodující pro to, jak se budete charakterově a lidsky rozvíjet. A také jaké výzvy na vás čekají.

Druhý dům je sídlem vašeho majetku. Nepatří sem pouze peníze a hmotné statky, ale také vaše hodnoty a přesvědčení. Vše, co my lidé pro život v pokoře a ve smyslu etiky a morálky potřebujeme, se nachází ve druhém domě. Souhrn všech těchto statků ve druhém domě činí váš život bohatým a hodnotným. Duchovní hojnost, vzdělání a intelekt jsou zde vítanými hosty.

Ve třetím domě jste prožili své dětství. Jde se zde přímo na věc. Třetí dům je velmi poučný a pedagogicky hodnotný. Jsou zde zobrazena vaše raná léta života, učení, studium, bádání a analyzování, stejně jako komunikace s lidmi ve vašem životě. Třetí dům vás tedy vždy do jisté míry provází vaším životem a tvoří domovskou základnu pro vše, co má přijít později.

Ve čtvrtém domě bydlí vaše duše. Čtvrtý dům je bezesporu jedním z nejdůležitějších domů a je domovem všech vašich pocitů, jak pozitivních, tak negativních. Nabízí vám také ochranu a útočiště, nabízí samotu a je pro vás místem ústupu. Představuje také vaši rodinu a váš vztah k jejím členům a udržování tradic.

Pátý dům je pomyslnou zónou večírků ve vašem životě. V jednom z domů přeci musí být místo pro radost a potěšení, a pátý dům je k tomu předurčen. Zde se může vyřádit váš tvůrčí potenciál a touha. Vždy tu někdo přebývá. Nikdy tu nevládne nuda a lidé, které s tímto domem spojujete, vám vykouzlí úsměv na tváři. Čeká vás zde odpočinek a relaxace, ale také oddaná vášeň.

Šestý dům. Zde milujete svůj každodenní život. Šestý dům učinil váš svět práce vaším životním posláním. Vše, na čem závisí vaše existence, včetně školního a odborného vzdělání, vašich talentů a schopností, duševního i tělesného zdraví. Můžete zde mít roli toho, kdo pomáhá ostatním, nebo roli vůdce, nebo jenom spokojeného současníka, který se snaží a je poctivý.

Sedmý dům je vaším hnízdem lásky. V sedmém domě je Venuše stálým hostem a drží svým žezlem pevně v rukou vše, co se týká vztahů a přátelství a mezilidských vztahů. Ale je tu ještě jeden spolubydlící. Tvůj stín. A má zde svůj pokojíček. Smiřte se s tím, že se občas bude usilovat o nadvládu.

Osmý dům představuje společné zisky a rozdělení majetku. Pěstujeme-li své vztahy v sedmém domě, pak osmý dům přesně zde navazuje. Je to místo, kde společně rosteme, rozvíjí se partnerství a vzájemně se inspirujeme. Osmý dům zahrnuje společně vydělané bohatství, ale i dluhy, které jsme společně nashromáždili. Nezřídka z toho vyplývají boje o moc, tajemství všeho druhu a také různá tabu. Osmý dům je zde pro vše, co vzniká jen ve dvojici.

Devátý dům rozšiřuje naše obzory. V devátém domě můžeme doufat v otevření mysli, které nás nasměruje na nové inovativní myšlenky, názory a pohledy na svět. Cestování má v tomto domě pevné místo, stejně jako vzdělávání se a zabývání se novými věcmi.Tento dům je obzvláště důležitý pro váš osobní rozvoj.

Desátý dům znamená vaši kariéru a společenskou hierarchii. Desátý dům je o úspěchu a neúspěchu. Je to dům nejen vaší zvolené profese. Ukazuje také, jakou roli hrajete ve společnosti a jak dobře ji vykonáváte. Zde vytváří Vesmír ideální platformu pro naše charisma, naše vystupování na veřejnosti a působení na ostatní lidi.

Jedenáctý dům je místem, kde se setkává společnost. Vše, co hledá společné pouto, je správně právě zde, kde ukazuje, jak jsme se dokázali prosadit ve společnosti, odkud pocházíme a kam směřujeme.

Dvanáctý dům znamená vaši roli ve věčném koloběhu života. V tomto posledním domě se vše točí kolem zrození, smrti a znovuzrození. Také vaše podvědomí zde nachází svůj domov. Taktéž je zde místo pro vaše sny, svět fantazie a vše duchovní a nadpřirozené.

Dvanáct astrologických domů velmi pěkně ilustruje jednotlivé složky, které potřebujeme ke šťastnému životu. Bez dobrého vztahu k sobě a k druhým, nám bohatství, postavení, vzdělání a tvořivost bohužel nejsou nic platné. Potřebujeme vize a přinejmenším základní verzi duchovna a víry. A především potřebujeme odvahu a sebemotivaci, aby naše existence na této planetě byla šťastná. Na každém dni záleží. A sebelepší konstelace na hvězdné obloze a v astrologických domech je nám pak k ničemu, pokud si nedokážeme udělat dům naším opravdovým domovem. A to je umění života.