Mayský kalendář | Paradigma zázračného systému měření času

Mayský kalendář | Paradigma zázračného systému měření času
Mayská civilizace

Kdo by neznal Mayský kalendář, který je považován za nejpokročilejší kalendář domorodých obyvatel Střední Ameriky. Stále se však klademe spoustu otázek.

Jak je vůbec možné, že starověcí Mayové vytvořili tak pokročilý kalendářní systém?Jaký byl význam mayského kalendáře pro každodenní život a rituály Mayů?Jaké významné události Mayové sledovali nebo předpovídali pomocí svého kalendáře?Existuje stále nějaká spojitost mezi mayským kalendářem a předpokládaným koncem světa v roce 2012?Jaké jsou největší záhady nebo nejasnosti spojené s mayským kalendářem, které dosud nebyly plně objasněny?

Mayský kalendář je založen na cyklickém principu, kde se v něm souběžně opakuje několik cyklů. Tyto cykly (a jejich fáze) byly spojeny s různými bohy a kosmickými událostmi. Pravděpodobně vznikl jako výsledek přesných a dlouhodobých pozorování opakujících se astronomických jevů. Mayové spojovali průběh času s ukazy na obloze - pravidelnými pohyby Slunce, Měsíce, planet, slunečních zatmění a konjunkcí. Dosažená přesnost při výpočtech, kdy se používá dvacítková číselná soustava, je srovnatelná s výsledky novověké astronomie.

Mayská kněžská vrstva, při tehdejším cyklickém vnímání času, vykládala astronomické ukazy a dění na obloze astrologicky a magicky. Provozované přesné a dlouhodobé datační záznamy z pozorování periodických ukazů umožňovaly tyto jevy, jako je zatmění či konjunkce, předvídat, a v relativně složitém kalendářním systému z toho vyplývalo i znalostní ovládání času a jeho měření touto teokratickou elitou. Vrstva kněží řídila mayskou společnost a její chod v náboženské sféře, což znamenalo výklad a předpověď nebeských ukazů, věštby a určení osudů, ale i v praktickém životě Mayů. Zde se jednalo a stanovení doby obřadů, zahájení válečných výprav, agrotechnické lhůty, a podobně.

Jaké kalendáře Máyové používali?

Mayové používali více paralelních kalendářních systémů, přičemž data se zpravidla zapisovala ve více systémech najednou. Informace o čase je tedy úmyslně natolik redundantní, že i po tisíciletích - po zničení části nápisů - je a bude možné přečíst datum. Kalendáře vznikly před 1. stoletím př. n. l. a pravděpodobně pocházejí od Olméků.

Haab (neboli občanský kalendář) zahrnuje období 365 dní sestavené z 19 měsíců, z nichž 18 mělo po 20 dnech a poslední měsíc jen 5 dní. Dny v měsíci byly číslovány, přičemž se používalo i číslo nula.

Tzolkin (neboli posvátný kalendář) zahrnuje období 260 dní. Tzolkin byl více používán mezi obyčejnými lidmi, určoval plán obřadního života. Den narození každého člověka se také posuzoval podle tzolkinu.

Dlouhý počet je jednoduše celkový počet dní, který uplynul od mayského dne "nula" - narození Venuše a začátku aktuálního, tedy v pořadí pátého mayského cyklu (=5125,37 let). Zapisuje se ve tvaru devíti pozic oddělenými tečkami (#.#.#.#.#.#.#.#.#.), kde tečky oddělují určité jednotky dvacítkové soustavy, přičemž první položka odpovídá našim 63 081 429 rokům a poslední našim dnům. Běžně se však používalo jen posledních pět položek - baktun.

Některé nápisy mayského dlouhého kalendářního počtu jsou doplněny tzv. lunární sérií, další kalendářní formou, označující právě probíhající den z 29 nebo 30 denního měsíce v rámci šestiměsíčních cyklů.Dalším způsobem měření času bylo měření podle slunečních cyklů slunovratů, cyklů a konjunkcí Venuše (jitřenky, večernice). Mnoho událostí v tomto cyklu bylo považováno za nežádoucí a špatné, a někdy byly války koordinovány ve shodě s fázemi v tomto cyklu.

Jaká denní znamení Mayové používali?

Ke každému dni (kinu) připadalo jedno denní znamení. Bylo jich celkem 20 a každé z nich mělo svého boha a význam. Všechna časová období, všechny dny, měsíce a roky měly své bohy. Božský protějšek měly i všechny číslice a některá důležitá čísla. Každý den nejenže měl svého boha, ale i sám bohem byl, či spíše několika bohy.

 1. Imix - aligátor - prapůvodní stvoření
 2. Ik - vítr - foukání větru
 3. Akbal - noc - doba temnoty
 4. Kan - semeno - začátek života na Zemi
 5. Chicchan - had - spojení mezi nebem a zemí
 6. Cimi - smrt - síly ničení, nemoci a rozkladu
 7. Manik - jelen - obětní den
 8. Lamat - králík - uctívání měsíčních živočichů
 9. Muluc - voda - cyklus dne a noci
 10. Oc - pes - den smrti, pořádání pohřbů
 11. Chuen - opice - svět řízen mužskými energiemi
 12. Eb - cesta - koloběh života a reinkarnace
 13. Ben - rákos - posvátná bouře, setba a plodnost
 14. Ix - jaguár - den zasvěcený měsíčním bohům
 15. Men - orel - definitivní vyhnání temnoty
 16. Cip - sup, sova - osudové události, "sova nosící lidem smrt"
 17. Caban - země - den sklizně, sbírání plodů
 18. Etznab (Edznab) - pazourek - den krvavé oběti
 19. Cauac - lijavec - životodárný déšť, "semeno nebe"
 20. Ahau - světlo, velký pan - šťastný den, všechny aktivity se dobře dařily

Jak se Mayský kalendář prolínal s jinými kalendáři?

Pro určení vzájemného vztahu mayského a gregorianského kalendářního systému jsou obě porovnávané časoměrné stupnice vyjádřeny ve dnech. Denní řada mayských kalendářních dat, zapisovaných v modifikované dvacítkové soustavě, je přepočtena do soustavy desítkové. Gregoriánská data jsou převedena na julianské dny.V současnosti nejpopulárnější tzv. GMT korelace (včetně jejich o několik dnů modifikovaných variant) je problematická, stejně tak i její užití. Podle novější výzkumů, provedených Bohumilem a Vladimírem Bohmovými, je tato rozšířená korelace mezi mayským a křesťanským kalendářem nesprávná.

Korelace GMT, označená podle jmen autorů - Goodman-Martinez-Thompson, je podle bratrů Bohmových v rozporu s astronomickými údaji, na rozdíl od jejich nové, tzv. BB korelace. Z této korelace vyplývá, že výchozí den aktuálního cyklu mayského dlouhého počtu odpovídá 4. prosinci 3010 př. n. l., a že skutečný konec cyklu mayského kalendáře tak připadá až na 14. prosinec 2116. Korelační konstanta u GMT je 584 283 dnů, u BB korelace činí 622 261 dnů. Možná jsme vám zamotali hlavu, ale na konec světa si tedy budeme muset ještě počkat. Alespoň podle MAyského kalendáře.

Jaký měl vliv Mayský kalendář na tehdejší společnost?

Mayská kněžská vrstva řídila společnost prostřednictvím kalendáře, který ovlivňoval náboženskou sféru (výklad a předpověď nebeských ukazů, věštby a určení osudů) i praktický život Mayů (stanovení doby obřadů, zahájení válečných výprav, agrotechnické lhůty). Složitá soustava s mnohými pro lid tajemnými znalostmi zabezpečovala kněžskému stavu značnou moc. Tato schopnost byla vlastní výhradně kněžím, které ostatní členové společnosti živili.

Jaký má Mayský kalendář vliv na současnou kulturu?

Mayský kalendář je považován za přesnější než současný gregorianský kalendář. Jeho přesnost je dána kombinací matematiky, astronomie a cyklických principů, které dohromady tvoří komplexní systém měření času. Ačkoliv mayský kalendář již není aktivně používán, jeho studium nám může poskytnout vhled do fascinujícího světa starověké kultury a jejího chápání času. Mayský kalendář také představuje inspiraci pro současné vědce a badatele, kteří se zabývají otázkami času, jeho měření a významu v lidském životě.

Mayský kalendář a jeho tajemství přitahují pozornost příznivců esoteriky a duchovních nauk, kteří hledají hlubší pochopení života, vesmíru a lidské existence. Některé současné duchovní směry a terapie vycházejí z mayského kalendáře, například Osobní Mayský Strom Života, který slouží jako navigační mapa pro životní poslání jednotlivce na planetě Zemi.

Jak už jsme naznačili - v roce 2012 se objevila teorie, podle které měl nastat konec světa na základě mayského kalendáře. Tato teorie však byla založena na chybném výkladu mayského kalendáře a jeho cyklů. Skutečností je, že mayský kalendář představuje cykly, které se opakují, a jeho "konec" pouze symbolizuje začátek nového cyklu.

Umíme tedy odpovědět na otázku vzniku mayského kalendáře?

Přesný původ mayského kalendáře je stále předmětem debaty mezi vědci. Někteří badatelé se domnívají, že mayský kalendář nebyl vynalezen Mayy, ale staršími kulturami, které obývaly oblast Střední Ameriky ještě před nimi. Je možné, že Mayové převzali a upravili tento kalendářní systém od svých předchůdců, jako byli již zmiňovaní Olmékové.

Ačkoliv mayský kalendář již není aktivně používán, jeho význam a odkaz přetrvávají v moderním světě. Studium mayského kalendáře, jeho principů a funkcí nám umožňuje lépe pochopit komplexnost starověkých kultur a jejich chápání času. Navíc mayský kalendář představuje inspiraci pro současné vědce a badatele, kteří se zabývají otázkami času, jeho měření a významu v lidském životě.

Mayský kalendář je fascinujícím svědectvím o starověké kultuře, která dokázala vytvořit komplexní a přesný systém měření času, založený na cyklických principech a spojení s kosmickými událostmi. I když již není aktivně používán, jeho význam a odkaz přetrvávají v moderním světě, jako inspirace mnoha vědců a badatelů. Studium mayského kalendáře nám umožňuje lépe pochopit komplexnost starověkých kultur a jejich chápání času, zároveň nás nutí přemýšlet o záhadách a tajemstvích, která stále obklopují tento jedinečný systém měření času, který nám tu naši předci zanechali.