Manifestace záměru versus plán duše

Manifestace záměru versus plán duše
Plán duše

Věříte v sílu manifestace? Věříte v životní plán duše? A jak to jde dohromady se svobodnou vůlí? Nebo je vše předurčeno? Pokud něco, jako je plán duše existuje, může pak naše přání působit proti tomuto plánu? Jak to funguje jako celek?

Duše si předtím, než si vybrala toto tělo, vytvořila plán, proč chce hrát právě tuto hru, co přesně chce zažít a prožít, a to je takříkajíc vytesáno do kamene na nejvyšší úrovni, kterou pak nazýváte životní plán nebo osud. Každý si svůj životní plán splní! Každý naplňuje svůj osud, osud své duše. Žijte tento život a dělejte přesně to, co jste se rozhodli udělat. To dění ovládá jakási vyšší moc. O některých věcech ani nemusíte přemýšlet, a už máte připravenou odpověď. Třeba někoho v životě potkáte a máte pocit, že už ho dávno znáte. Někdy na vás přijde jisté nutkání, že prostě musíte něco udělat. A vy víte naprosto jasně, že to uděláte. Nemusíte o tom vůbec přemýšlet. Vaše duše si to vybrala jako součást plánu a vy nad tím nemáte žádnou moc. Vaše svobodná vůle je v tomto případě omezena, protože je předem určeno, že "to" neuděláte nebo naopak uděláte, abyste takříkajíc vstoupili do děje ve správný čas. Ano, někdy jste se rozhodli, aniž byste o tom přemýšleli. Když to vaše duše nastavila v životním plánu tak, aby to přišlo v danou chvíli na časovou osu, která je vám určena.

Vaše svobodná vůle je takříkajíc svobodná jen do určité míry. Jste ztělesněním svého vyššího Já. Často se stává, že starší duše mívají komplexní životní plán, protože mají již více zkušeností. Čím více zkušeností má vaše duše s touto hrou, tím složitější budou její, tedy vaše životní plány. Vaše duše pak už ví, jak hrát tuto hru a věnuje větší pozornost detailům. To, co prožíváte v noci, je také do značné míry dáno plánem vaší duše. Existuje pouze jedno vědomí na nejvyšší úrovni a vše se děje podle božského plánu, dokud se vaše duše nerozvine natolik, aby mohla sama realizovat své velké plány a dobrodružství v nekonečném Vesmíru.