Nález v Kumránu: Rukopis odhaluje lidskou schopnost ovlivňovat realitu

Nález v Kumránu: Rukopis odhaluje lidskou schopnost ovlivňovat realitu
Kniha Izajáš

Existují teorie, že každý člověk má mimořádnou moc. Jenže většina lidí si ji neuvědomuje, nebo ji nedokáže aktivovat přirozeně. Navíc mnoho lidí není připraveno tuto skutečnost pochopit a uznat ji. Přesto se zdá, že důkazy těchto teorií nacházíme například v kvantové fyzice, v Bibli nebo v objevených svitcích z Mrtvého moře.Ve vesmíru existuje matice energie, která spojuje všechno, co existuje. Stejná matice přítomná je i v nás, v našem těle, mysli a duši. Proto můžeme mluvit i o božské matrici.

Tyto tvrzení potvrdil Max Planck, otec kvantové fyziky, v roce 1944, kdy prohlásil, že celý vesmír a existence jako taková je pouze energie a všechno kolem nás je jen iluze. Podle výzkumníka Gregga Bradenaka, který tyto principy zkoumá již více než 20 let, objevil důkazy podporující teorie o matrici energie, o níž mluvil Planck. Planck ji popsal jako součást všeho, od hvězd přes horniny až po naši DNA a vše kolem nás. Nejde o nic, co by bylo možné pozorovat, například pomocí mikroskopu. Spíše než o něco takového, jde o vibrace, které vznikají silou energie. Žijeme v prostředí plném vibrací a naše tělo je tvořeno jejich energií, kterou také sami vysíláme. Zdá se, že energie je pevně spojena a propojuje veškerou hmotu, zároveň nás ovlivňuje prostřednictvím našich vibrací. Experimenty ukazují, že největší sílu mají frekvence lásky a životní prostředí, ve kterém se nacházíme. Výzkumy ukazují, že naše DNA se mění v závislosti na vibracích, které vysíláme.

Negativní emoce, jako nenávist, chamtivost a jiné negativní city, vedou k nemocem. Máme v sobě sílu, která nás dokáže uzdravit, ale také by nám mohla uškodit.Podle vibrací, které vysíláme, můžeme měnit realitu kolem nás. To, jak vnímáme a myslíme na své okolí, ovlivňuje realitu. Kontrolovat a měnit realitu podle svého přání vyžaduje určité meditační a modlitební techniky. Ježíš o těchto zákonitostech mluvil, ale nezanechal žádné instrukce, jak dosáhnout změny reality podle svých představ. Katolická církev skrývá tyto znalosti již po mnoho let. Nicméně, v roce 1946, byly v jeskyních Kumrán objeveny Svitky od Mrtvého moře, které zahrnovaly biblické texty a komentáře k nim. Tyto nálezy zahrnovaly i zlomky biblických textů, které byly od lidí, kteří nechtěli, aby se našly v křesťanských textech v Kumránu.

V jeskyních Kumrán se našel sedmimetrový svitek známý jako Kniha Izajáš, který popisuje rituály a modlitby ke změně vlastní reality. Text byl napsán před více než 2000 lety a obsahuje informace o kvantových teoriích, které byly objeveny až před 100 lety. Kniha také uvádí existenci mnoha realit a světů, které lze vytvořit silnou koncentrací mysli. Lidé věří, že Kniha Izajáš z Kumránu je důležitým spisem pro celé lidstvo, které je nyní ve spánku a je ovlivněno různými duchovními silami. Tyto síly nás údajně manipulují ve svůj prospěch. Kniha údajně obsahuje modlitbu, díky které se můžeme probudit a uvolnit se ze řetězů nevědomosti, které na nás uvalila vláda a církev. V rukopise se také uvádí, jak si můžeme zvolit budoucnost, kterou si přejeme žít vědomě a odhaluje klíče, jak se stát tvůrci své vlastní reality. Tato vodítka zahrnují i ztracené modlitby, prostřednictvím kterých můžeme uzdravit své tělo, přinést trvalý mír a zabránit katastrofickým klimatickým událostem, kterým může lidstvo čelit v blízké budoucnosti.
Avšak dostat se k rukopisu stále není možné.