Když tě trápí tvé myšlenky

Když tě trápí tvé myšlenky
Jak vypnout své myšlenky

Také se vám stává, že se nemůžete zbavit nežádoucích myšlenek? Pokud máte obsedantní myšlenky nebo se neustále ocitáte v myšlenkových spirálách, nebo prostě obecně prožíváte myšlenky, které nechcete prožívat, nastal čas se jich zbavit. A jak můžete ovládnout svou mysl? To je téma, kterým se také zabývám už poměrně dlouho.

Pokud se pokusíte ovládat svou mysl, velmi rychle si jistě všimnete, že nejste schopni bojovat s myšlenkami, které přicházejí, protože když se snažíte bojovat s myšlenkami, nic se nezmění. Jen přijdou další myšlenky, které se vám nelíbí, a když řeknete mysli, aby přestala myslet, tak přestane myslet nebo bude myslet dál, jako by se nic nestalo?? Ano, správně, nejste vůbec schopni ovládat svou mysl. Nejste to vy, kdo ovládá mysl, kdo ovládá myšlenky. Myšlenky prostě přicházejí a přicházejí. A pak zase odcházejí a vy se pouze můžete rozhodnout, zda těmto myšlenkám budete přikládat nějaký význam, nebo ne.

Pokud myšlenkám nepřikládáte význam, pokud je jen pozorujete, jako mraky na obloze, pak na vás nemají vůbec žádný vliv, jen tak kolem vás proplují. Proč byste měli proti něčemu bojovat nebo se rozčilovat kvůli různým myšlenkám, když se prostě tak či onak dějí? Vy jste tyto myšlenky nevytvořili. Prostě se objeví. Je to jako poslouchat rádio a snažit se bojovat s tím, co z něj vychází. Je to zbytečné. Nemá smysl s tím bojovat. Rádio bude hrát dál. Jediné, co můžete udělat, je to prostě přijmout a nechat ty zvuky z rádia odeznít.Jen je pozorujete, protože VY NEJSTE svými myšlenkami. Neexistuje nikdo, kdo by si tyto myšlenky aktivně myslel, tyto myšlenky prostě přicházejí a časem zase odcházejí. Mnoho myšlenek, které přicházejí, jsou naprosté nesmysly, například když stojíte na útesu s jinou osobou, pak možná přijde divná myšlenka. Strčit toho člověka dolů a pozorovat, co se stane. Ale pravděpodobně se hned zeptáte sami sebe, co je to za hloupou myšlenku? To mi ke mně nějak vůbec nesedí a okamžitě tuto myšlenku zavrhnete. A pomyslíte si: odkud se ta myšlenka vzala ? Ta myšlenka se netýká vás. Není vaše. Je to zase jen myšlenka, která přichází, a pak odejde. Takhle to můžete dělat se všemi myšlenkami.

Myšlenky jsou pro vás problémem pouze tehdy, když těmto myšlenkám dáváte význam, když jim věnujete pozornost. Myšlenky nebo slova samy o sobě nemají žádný účinek, působí na vás pouze tehdy, když se s nimi ztotožníte. Existuje zajímavý příběh Alana Wattse, který celou věc velmi dobře ilustruje, a sice že jednoho dne přišli žáci za Buddhou a řekli mu: my tady velmi trpíme. Načež Buddha odpověděl: vy trpíte, protože toužíte. Tak přestaňte toužit. Žáci pak odešli a snažili se své touhy potlačit. Když se žáci vrátili, Buddha řekl: tak, teď už netoužíte, ale ta touha tu stále je! Co s tím můžete dělat? Můžete si pouze uvědomit, že neexistuje žádný myslitel, který by aktivně myslel, myšlenky prostě přicházejí a vy je můžete přijmout nebo ignorovat. Často tyto myšlenky nemají žádný význam a vlastně vůbec nedávají smysl, jakmile od nich získáte odstup.

Ještě jednou si uvědomte, že vaše myšlenky jsou jako mraky na obloze. Jen proplouvají kolem a že na nich až tak nezáleží. Jakmile se od nich distancujete, už na vás tyto myšlenky nemají žádný vliv. Problém nastane, když se s těmito myšlenkami ztotožníte, jakmile jim dáte nějaký smysl. Nebo když s nimi bojujete a tvoříte z nich nesmyslný příběh ve své hlavě. Jakmile s myšlenkami začnete bojovat, dáváte jim nad sebou moc. I v rádiu, po písničce, která se vám nelíbí, začnou hrát další, mnohem hezčí song. Poslechněte, nehodnoťte, ta špatná píseň odezní, tmavá mračna odplují.A pak přijdou další myšlenky… a vy už víte, jak na ně!