Jak vznikají falešné dějiny Teorie fantomového času

Jak vznikají falešné dějiny Teorie fantomového času
Manipulace s časem

Dnes se podíváme na kontroverzní teorii Heriberta Illiga. Tento německý historik a autor mnoha knih rozbouřil vody ve světě historie svou provokativní teorií, která tvrdí, že určité období středověku bylo uměle vytvořeno prostřednictvím manipulace s kalendářem. Jeho koncepce fantomového času vyvolala řadu historických kontroverzí, které dodnes rezonují mezi odbornými i laickými kruhy. Společně se podíváme blíže na toto fascinující téma a pokusíme se porozumět jeho dopadům a důsledkům pro naše chápání minulosti.

Kdo je Heribert Illig?

Pokud jste někdy slyšeli o teorii fantomového času, pak je to spojeno se jménem Heriberta Illiga. Kdo je tento muž a proč hraje tak významnou roli v historických kontroverzích? Heribert Illig, německý historik a publicista, je známý svou teorií ve světě nazývanou Phantom Time Hypothesis. Podle této hypotézy bylo období 614–911 našeho letopočtu jednoduše "vymyšlené". Máte představu jak šokující mohou být takové tvrzení pro historiky po celém světě?Illig se domnívá, že toto období neexistovalo a že kalendář byl manipulován císařem Svaté Říše Římské Otou III. a papežem Sylvestrem II. Tito pánové údajně "vymysleli" středověk z důvodů politických i osobních. Považujete to za bláznivé? Vypadá to tak! Ale přesto není možné popřít dopad těchto myšlenek na akademický svět.Heribert Illig si zasloužil pozornost nejen pro svou vrozenou kontroverznost, ale také proto, že přinutil lidi přemýšlet o tom, jak moc důvěry vkládáme do naší kolektivní paměti lidstva. Jak si můžeme být tak jistí obsahem našich učebnic historie? Bez ohledu na to, jestli budeme souhlasit s jeho tvrzením či nikoliv, bychom otázky, které položil, neměli ignorovat.

Jak teorie fiktivního času funguje?

Tato teorie tvrdí, že období středověku od roku 614 do roku 911 nikdy neproběhlo! Prostě tak… Neexistovalo! To je přece šokující, že? Jak by mohl celý kus naší historie tak jednoduše zmizet? Podle Illiga bylo těchto téměř 300 let vymyšleno, aby zaplnily prázdnou mezeru v naší historii. Je vůbec možné tak masivně manipulovat s naší historií?Asi z toho máte také smíšené emoce. Je snadné tuto teorii odbýt jako konspirační teorii bez jakýchkoliv důkazů, ale co kdyby… Co když na tom něco je? Konec konců existuje spousta otázek o minulosti lidstva, které dosud nebyly uspokojivě zodpovězeny.V žádném případě netvrdím, že bychom mohli vzít Illigovu teorii za hotovou věc a ignorovat veškeré ostatní studie středověkých dějin. Ale můžeme prozkoumat různé perspektivy a pokusit se porozumět podstatě jeho argumentů.Každopádně se Illigovi podařilo vyvolat silné diskuse mezi akademiky po celém světě a donutil nás se zamyslet nad integritou naší vlastní historie. Naše cesta do světa fiktivních časů právě začíná a uvidíme, kam až nás zavede.

Jak vypadala manipulace s kalendářem podle Heriberta Illiga?
Illig tvrdil, že různé vlády a instituce v průběhu dějin uměle měnily kalendáře za účelem ovlivňování historie. Představte si například situaci, kdy by určitý panovník chtěl zamazat stopu po svém nepopulárním předchůdci. Co by mohl udělat? Podle Illiga by jednoduše "vytvořil" pár fiktivních století a posunul by datum tak, aby odpovídalo jeho agendě. To může znamenat například vymazání celé jedné epochy z dějin!Nebo co kdyby chtěla vláda zakrýt politickou krizi nebo válku tím, že zmizí z historie do éry neexistujícího času. Bylo by to možné? Podle Illiga rozhodně ano a možná jsme již obdobím fiktivního času prošli bez toho, aniž bychom o tom vůbec tušili!Tato myšlenka mi otevřela oči do nových perspektiv, jak chápat minulost i budoucnost. Kdo ví, kolik dalších momentů v dějinách mohlo být upraveno skrze manipulaci s kalendářem tajných mocenských elit? Začínám se ptát sama sebe: Jak moc mohou být naše učebnice daleko od reality?Některé roky naší historie jsou podle této teorie prostě… falešné.

Illig tvrdil, že 297 let, tedy od roku 614 do roku 911, jsou jednoduše vymyšlené. Toto období označované jako Ranný středověk prý bylo vytvořeno jenom kvůli potřebám církve a panovnických rodů té doby. Jak je ale možné, že bychom si mohli takto přidat celých 300 let?Pozoruhodné je, že důkazy podporující Illigovu teorii nejsou úplně mimo realitu. Například řada staveb ze zmíněného období má nejasný původ a datování jejich stavby bývá sporné. Navíc existují i rozpory v kalendáři. Julius Caesar nastavil délku roku na 365,25 dne, avšak skutečná délka roku je o něco kratší - což nakonec vedlo ke vzniku přestupných let.Ale co tohle všechno znamená pro nás? No především hromadu otázek a zmatek! Ale také nabídka zajímavého pohledu na historii a čas samotný. Vede nás to k přemyšlení o tom, jak definujeme čas a jak velmi jsme svázani s jeho lineárností. Co si o tom myslíte vy? Dovedete si představit, že by celé období jen tak zmizelo nebo bylo přidáno do naší historie?

Jak byla tato teorie přijata ve světě?

Kontroverze kolem Illigovy teorie opravdu nezůstává bez povšimnutí. Tato myšlenka vyvolala ve světovém měřítku silnou reakci a postoje k ní se značně liší. Zatímco německy mluvící akademická komunita tuto teorii vesměs odmítla jako pseudohistorickou spekulaci, v anglicky hovořících zemích na ni byl pohlíženo s určitými pochybnostmi, ale také s otevřeností ke zkoumání daných argumentů.Není divu, že některé kontroverze byly značně vyostřené. Vždyť nás autor vyzývá k radikální revizi našeho chápání historie! Ale co je na tom skutečně pravda? Byly tyto falešné roky pouze produktem fantazie nebo doopravdy existuje dostatek důkazů pro podporu těchto tvrzení?Pochopitelně je obtížné určit pravdivost takto rozsáhlé a komplexní teorie pouze na základě dnešní jedné úvahy. Nicméně je to dobrá příležitost zamyslet se nad pravdou skrytou v hlubinách minulosti a porovnat, jak hodnověrné jsou informace, které se určíme ve škole.Ať už berete tuto teorii vážně nebo ji pokládáte za absurdní fantasmagorii, jedno je jisté: otevřelo se téma, které bude i nadále rozdmýchavat plamennou diskuzi mezi historiky i laickou veřejností.

Jaké by byly důsledky pro moderní pojetí historie?

Představte si, že mnohé z událostí, které považujeme za pevně ukotvené v naší minulosti, se ve skutečnosti nikdy nestaly. Zdá se to nemožné? Podle Heriberta Illiga je to ale pravda. Období Evropských dějin mezi lety 614 a 911 bylo prostě vymyšleno. To znamená, že téměř tři staletí představující údajný rozvoj raného středověku neexistovalo! Legendy jako Karel Veliký nebo cestování Vikingů přes Atlantický oceán by tak zůstaly jen produktem naší fantazie.A jak by to mohlo ovlivnit naše chápání historie? Pokud bychom přijali tuto myšlenku jako pravdivou, museli bychom kompletně přepsat učebnice dějepisu. Dosavadní chronologie událostí by se změnila a s nimi i naše vnímání světa kolem nás.Napadlo vás někdy, jak jsme schopni precizně datovat tak staré události? A co když je ve skutečnosti celý ten komplikovaný systém datování jen iluze? Je možné, že tyto otázky vyvolané konceptem fantomového času donutí historiky k hlubšímu zkoumání svých metod a postupů.Ačkoli mnoho lidí bude považuje tuto teorii za nepodloženou a nepravděpodobnou, nemůžeme jí popřít její fascinující povahu. Otázka, zda byla část našich dějin falšována skrze manipulací s kalendářem, nás nutí zamyslet se nad spolehlivostí historických záznamů a pravdami, které považujeme automaticky za samozřejmé.Bez ohledu na to, jaký postoj k této otázce zaujmeme, nabízí nám toto zamyšlení nový úhel pohledu na naše chápání historie a chronologii času. A je také odrazem naší touhy pochopit minulost, a možná také varováním před potenciálním falšováním dějin.

A co vy? Dokázali byste akceptovat tak masivní změnu v tom, co považujeme za naší historii?