Benátské zrcadlo | Tvoje realita se změní když…

Benátské zrcadlo | Tvoje realita se změní když…
Zrcadlo zrcadlo, kdo...

Dnes se s vámi chci podělit o velmi jednoduchou, ale velmi účinnou metodu, kterou můžete použít k posílení své stávající vrstvy reality. Obecně žijeme všichni ve stejném světě, ale každý žijeme ve své vlastní individuální vrstvě reality. Můžeme prožívat stejnou scénu, můžeme být na stejném místě, ale prožíváme tu samou scénu velmi odlišně. Je to jednoduše proto, že každý z nás žije ve své vlastní vrstvě reality, pro jednoho člověka je stejná scéna barevná, krásná a zábavná a pro jiného člověka je spíše šedivá a ne příliš přitažlivá.

Je tomu tak jednoduše proto, že se na svou realitu díváme určitým způsobem. Máme různá přesvědčení, máme různé předpoklady a na základě těchto předpokladů a těchto přesvědčení se pak díváme na svou realitu přes jakýsi filtr. Nebo jsou to brýle, které si nasadíme a které zkreslují naše vnímání reality buď do pozitivní nebo negativní roviny. Metodou "amalgámu reality" můžete však skla brýlí vyměnit! Tato metoda se nazývá amalgám reality, protože v dřívějších dobách vyráběli benátští mistři velmi speciální zrcadla a do těchto zrcadel se přidávala určitá slitina se zlatem - amalgám. Díky tomu se lidé v těchto zrcadlech viděli jinak. Vnímali sami sebe jako lepší, půvabnější a příjemnější bytosti.

Technicky se při výrobě do zrcadla přidáním slitiny se zlatem dosáhlo toho, že odraz zrcadla byl zřetelně teplejší a podle toho se lidé doslova viděli v lepším světle. Toho času bylo toto speciální zrcadlo velmi vyhledávané. Tato slitina, která byla přimíchána, vedla jednoduše k pozitivnímu zkreslení reality! A teď si představte, že byste se na sebe každý den dívali přes takovéto zrcadlo. Vaše sebehodnocení by se tímto způsobem posunulo a toto zrcadlo by mělo pro vás neskutečnou přidanou hodnotu.

Uvědomte si, že realita funguje víceméně přesně jako toto zrcadlo. Ano, realita jednoduše odráží vaše přesvědčení. Můžeme se tedy na naši realitu také aplikovat amalgám. Takže přesně podle stejného principu, jaký tehdy používali mistři při výrobě benátských zrcadel, můžeme pozměnit naši realitu tím, že k našemu stávajícímu systému víry přidáme nadřazený systém víry. Amalgám reality se stane vaším systémem víry, jak vidíte sami sebe a můžete ho aplikovat na jednotlivé vrstvy své reality.Tato metoda se ukazuje jako dobrý začátek pro práci se zrcadlem - protože většina lidí má v sobě zakódováno: dokud to neuvidím na vlastní oči, tak neuvěřím.