Kauzální čakra (aktivace)

Vítejte v třetím pokračování aktivace 12 pětidimenzionálních čaker. Máte již aktivované čakry zemské hvězdy a hvězdy duše. Dnes přidáme další mimotělní čakru, které se říká kauzální.


Aktivace - Kauzální čakra (3/12) - Zdenka Kaby, Ph.D.


Kauzální čakra je strážcem naší čistoty a ví o nás všechno. Chová se na základě našeho skutečného stavu a naše sliby a ujišťování, že už je všechno dobré ji opravdu nezajímají.

Tato čakra se nachází asi 8 cm nad naší hlavou a její energetické centrum je nad zadní částí lebky. V atlanských dobách jsme měli protáhlejší lebky a tato čakra byla umístěna na nejzašším místě lebky. Nyní již leží mimo tělo.


Jde o další z čaker, která nemá s našimi čakrami v 3D absolutně nic společného. Umožňuje nám otevřít se vyšší moudrosti. Představuje osvícení, jasnost, dokonalost a odpoutává nás od naučených přesvědčení.


Aby tato čakra mohla být otevřena, je nutné absolutně zvládnout svojí mysl. Absolutní klid mysli a mentální ticho je podmínkou pro rozvoj této čakry, tak aby mohla plnit svůj skutečný účel.

Kauzální čakra je branou ke komunikaci s vyššími dimenzemi, anděli a jednorožci. Každý v sobě máme schopnost komunikovat s anděly a máme v sobě hluboko zakotvené přesvědčení, že anděl nebo archanděl nám v případě nouze pomůže. Ať už to je váš anděl strážný nebo kterýkoliv z archandělů, úpěnlivě je voláme a prosíme o pomoc v nouzi nejvyšší.


Samozřejmostí je komunikace s draky, kteří jsou přiraveni nám velmi pomoci při čištění od negativních energí a to jak u lidí, tak při čištění a ochraně našich domovů a vůbec našeho životního prostředí.

Kauzální čakra i její energetické centrum svítí jasně bílou barvou. Je to barva Kristova světla a je známá ve světě pod názvem svatozář.

Kauzální čakra se v začátku svého probuzení nachází kousek za naší hlavou, ale postupně se přibližuje ose těla, posouvá se dopředu a ve vyšších úrovních páté dimenze se sjednotí do jedné linie s ostatními čakrami. Teprve od této doby může celý čakrový systém pracovat na plný výkon.


Kauzální čakra je strážcem naší čistoty a ví o nás všechno. Chová se na základě našeho skutečného stavu a naše sliby a ujišťování, že už je všechno dobré ji opravdu nezajímají. Naše absolutně přirozené spojení s anděli, vzájemná komunikace a to, že anděla vedle sebe vidíte ůplně stejně jako jakéhokoliv člověka, nastane až po srovnání všech energetických center pětidimenzionálních čaker do jednoho světelného mostu.

Jste připraveni na aktivaci této transcendentní pětidimenzionální čakry ?


Zdenka Kaby, Ph.D.

106 zobrazení

UPOZORNĚNÍ: Neumíme a nemůže pracovat s každým. Je možné, že některé naše postupy jsou pro danou osobu zcela nevhodné.
Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo odstoupit od spolupráce, viz. etický kodex.

© 2018 by ATLANTIS WORLD |  Terms of Use  |   Privacy Policy