Čakra Zemské Hvězdy (aktivace)

Nyní začínáme aktivovat první ze svých 12 pětidimenzionálních čaker. Pro ty z vás, kterých duše prošly Atlantidou, jde pouze o opětovné probuzení čaker, které kdysi již  fungovaly. Pro mladé duše jde o umístění a aktivování zcela nových čaker.


Aktivace - Čakra Zemské Hvězdy (1/12) - Zdenka Kaby, Ph.D.


A najednou přichází velmi silný, dosud nepoznaný pocit, že tady jsme skutečně doma.

Čakra Zemské Hvězdy je naším spojením se zemí. Je naší základnou, podstavcem, našimi kořeny, je naší jistotou, naším uzemněním. Je svázaná s jádrem naší planety a tak jak dává pocit jistoty nám, tak je i jedním ze stavebních pilířů země v Novém zlatém věku. Množina všech pětidimenzionálních čaker zemské hvězdy je tou skálou bezpečí o kterou se může opřít každý jednotlivec a ze své čakry tento pocit bezpečí jasně vnímá. Po stabilizaci této čakry již zcela zmizí pocity vykořenění, nestability, pocity beznaděje a osamocení.


Čakra je to mimotělní a nachází se pod našima nohama. Jak hluboko pod chodidly se nachází je spojeno s naší duchovní vyspělostí. A během našeho osobního růstu se stále přibližuje k chodidlům.

Je to horizontálně položená čakra, která se točí proti směru hodinových ručiček a vytváří jakoby točící se stříbrný vír se středem ve svém energetickém centu. Toto centrum se nachází v ose, která prochází všemi našimi těli. Tento stříbrný vír je na spodním okraji protažený do podoby vibrujícího provazu, který vede až do centra planety.


Tato čakra nám má ale dodat nejen pocit bezpečí a stability, ale má nás zároveň dovést do místa, kde máme dokončit své poslání. Většinou je to místo, kde byla z nějakého důvodu v minulých životech porušena kontinuita. Někdy máme celý život pocit, že do nějakého konkrétního místa potřebujeme jet, že je to pro nás důležité a stále se v myšlenkách k tomu místu vracíme. Ten intenzivní pocit ale může vzniknout až po aktivaci této čakry.

Pokud volání této čakry vyhovíme a odjedeme na avizované místo, dostane se nám nevídané odměny. Přivítá nás záplava energie a štěstí, které nemá srovnání s ničím, co jsme do té doby zažili. 

A najednou přichází velmi silný, dosud nepoznaný pocit, že tady jsme skutečně doma.


Zdenka Kaby, Ph.D.

284 zobrazení

UPOZORNĚNÍ: Neumíme a nemůže pracovat s každým. Je možné, že některé naše postupy jsou pro danou osobu zcela nevhodné.
Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo odstoupit od spolupráce, viz. etický kodex.

© 2018 by ATLANTIS WORLD |  Terms of Use  |   Privacy Policy