Čakra Hvězdy Duše (aktivace)

Pokračujeme v aktivaci další z 12 pětidimenzionálních čaker. Pro ty z vás, kterých duše prošly Atlantidou, jde pouze o opětovné probuzení čakry, která  kdysi již  fungovala. Pro mladé duše jde o umístění a aktivování zcela nové čakry.


Aktivace - Čakra Hvězdy Duše (2/12) - Zdenka Kaby, Ph.D.


V této fázi našeho vývoje přestává mít smysl požívání alkoholu, který náš postup zpomaluje. Úplně zásadní je přestat užívat jakékoli podpůrné prostředky, jako například drogy, protože jinak čakra zemské hvězdy nemůže fungovat a náš vzestup je nemožný.

Jako první jsme aktivovali čakru zemské hvězdy a jako druhou budeme aktivovat čakru hvězdy duše. Tato čakra je jedenáctou v pořadí a číslo 11 vyjadřuje nový začátek. Má jedinečnou schopnost vstřebávat světlo a představuje náš potenciál k přetvoření svého života a odhalí se nám úkol naší duše. Abychom mohli úkol své duše úspěšně splnit, přináší nám tato čakra naše zapomenuté a potlačené schopnosti a talenty.


S čakrou zemské hvězdy tvoří tato čakra dvě poloviny jednoho celku, který musí být v rovnováze. Hvězdu duše můžeme aktivovat jenom díky tomu, že máme vyčištěná všechna těla od negativních energií. Při aktivaci této významné čakry budete zažívat hluboké spojení duchovních a pozemských energií.


Aby mohla hvězda duše přenášet naplno kosmické frekvence, je třeba mít otevřenou mysl. Více než kde jinde je zde vidět, že příprava, kterou jsme podstoupili před aktivací čaker, byla naprosto nezbytná. V této fázi našeho vývoje přestává mít smysl požívání alkoholu, který náš postup zpomaluje. Úplně zásadní je přestat užívat jakékoli podpůrné prostředky, jako například drogy, protože jinak čakra zemské hvězdy nemůže fungovat a náš vzestup je nemožný.

Pomocí drog se chceme většinou dostat do stavu blaženosti. Do tohoto stavu nás ale dostanou aktivované pětidimenzionální čakry a to bez jakýchkoliv podpůrných prostředků. A stav blaženosti je trvalý.


Hvězda duše je horizontální čakra, jejíž energetické centrum leží na tělesné ose asi 20 cm nad naší hlavou mezi hvězdnou bránou a kauzální čakrou. Čakra se pohybuje proti směru hodinových ručiček a má velmi zvláštní barvu. Energetické centrum má barvu pomněnky a tato barva je symbolem schopnosti zhmotňování. Okolo centra jako aura svítí růžová záře - symbol nejčistšího Světla lásky. Prolnutím těchto dvou barev je potom vlastní barva čakry. Je tam i světle modrá i růžová, ale většinou je to barva levandulová, která místy přechází až do magenty. Už z toho, že zde není jen jedna barva, je vidět složitost a komplexnost této čakry. Uvádí ducha do souladu s tělem. Harmonizuje instinkt a intelekt a vede jejich pozornost k běžným věcem všedního života. Probouzí naši schopnost láskyplně tyto věci vykonávat. Vede nás k pochopení, že to, jak věci děláme, je stejně důležité jako to, co děláme. Začínáme tak intenzivněji vnímat kvalitu a chápat svět na všech úrovních. Je zde harmonizace mezi jin a jang, propojení energie kundalini a duchovních energií, prostě …….. je to probuzení našeho vyššího JÁ.


Tato čakra byla velmi mocným nástrojem života v Atlantidě. Využívala se při stavbě pyramid a chrámů, měla schopnost měnit gravitaci. Kvůli své schopnosti zhmotňování byla zneužita a tak se stala jedním z důvodů krachu pátého Atlantského experimentu. Proto je aktivace této čakry poměrně složitá a je umožněna opravdu pouze připravenému člověku.


Zdenka Kaby, Ph.D.

291 zobrazení

UPOZORNĚNÍ: Neumíme a nemůže pracovat s každým. Je možné, že některé naše postupy jsou pro danou osobu zcela nevhodné.
Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo odstoupit od spolupráce, viz. etický kodex.

© 2018 by ATLANTIS WORLD |  Terms of Use  |   Privacy Policy